Δευτέρα, 20 Μαϊος 2024 15:01

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Παπάγου Χολαργού και Ερευνητικού Κέντρου "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

Mνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου Χολαργού και του Εθνικού Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος υπέγραψαν ο δήμαρχος Ηλίας Αποστολόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος του «Δημόκριτου» Γεώργιο Νούνεση την Τρίτη 30 Απριλίου 2024.

Τι προβλέπει η συνεργασία:

Η συνεργασία των δυο φορέων αναπτύσσεται μεταξύ άλλων στα ακόλουθα πεδία:

- Στη συνδιοργάνωση και υλοποίηση διαλέξεων, σεμιναρίων και συνεδρίων ενημερωτικού και ερευνητικού περιεχομένου σε θέματα που αφορούν σε κοινούς τομείς δραστηριότητας του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. 

- Στην επιμέλεια, οργάνωση και παρουσίαση επιστημονικών θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος από το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ προς το Δήμο Παπάγου-Χολαργού.

- Στη συμμετοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού σε διαλέξεις, σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια και λοιπές ακαδημαϊκές δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος οι οποίες οργανώνονται και υλοποιούνται από το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.

Συνεργασία στην ανάπτυξη και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και διεκδίκηση ευκαιριών για αξιοποίηση εγχώριων και διεθνών ερευνητικών κονδυλίων.

- Ανάπτυξη και υλοποίηση κοινωφελών δράσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής προσφοράς του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και του Δήμου Παπάγου- Χολαργού.

- Συμμετοχή στελεχών του ενός μέρους σε γνωμοδοτικά συμβούλια και συμβουλευτικά σώματα του άλλου κατόπιν σχετικής πρόσκλησης.

- Ανάπτυξη συνεργασίας στο πλαίσιο: ερευνητικών ή/και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της προσφοράς προγραμμάτων μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προγραμμάτων δια βίου μάθησης και επαγγελματικής ανάπτυξης και μάθησης, συνεργασίας σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής και αναλυτικών προγραμμάτων, επισκέψεων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στα πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τον κορυφαίο επιστημονικό φορέα της χώρας, αποτελεί απόδειξη των δυνατοτήτων του Δήμου μας να αποτελεί συνεργάτη υψηλού επιπέδου εθνικών φορέων παγκόσμιας επιστημονικής γνώσης. Ειδικότερα για τους νέους του Δήμου μας, οι προοπτικές που ανοίγονται είναι μεγάλες δεδομένου ότι η συμφωνία προβλέπει πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δικτύωσης»

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.