Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2023 16:01

Οι Αντιδήμαρχοι που αναλαμβάνουν να «τρέξουν» την προεκλογική χρονιά


Από σήμερα 1η Δεκεμβρίου και έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 ορίστηκαν με απόφαση του Δημάρχου οι Αντιδήμαρχοι που θα «τρέξουν» τα χαρτοφυλάκια τους μέσα σε αυτή την τελευταία χρονιά της δημαρχιακής θητείας, που περιλαμβάνει ουσιαστικά την προεκλογική περίοδο.

Οι επιλογές του Δημάρχου αναμενόμενες, αφού διατήρησε τους τρεις στενούς του συνεργάτες Μουντάκη, Βεντουζά και Σιαμάνη, ενώ επανέφερε Νικάκη και Τράκα στελέχη επίσης, που εμπιστεύεται και στηρίζεται σε αυτούς.

Αναμενόμενη και η ανάθεση στον δεύτερο και τρίτη σε σειρά κατάταξης από το ψηφοδέλτιο του Παπάγου, Νίκο Κουκή και Χρύσα Παρίση μετά τη διαγραφή του πρώτου σε σταυρούς Δημήτρη Οικονόμου, ο οποίος αναμένεται το επόμενο διάστημα να ανακοινώσει την υποψηφιότητα του για τη θέση του Δημάρχου.

Εκτός των Αντιδημαρχιών έμειναν Αυγουρόπουλος, Ρουφογάλη, Δημητριάδου και Κούτρας με τον τελευταίο να είναι ο «αδικημένος», αφού παρέμεινε τελικά μόνο για ένα χρόνο σε θέση Αντιδημαρχίας και χωρίς να έχει διατελέσει σε θέση Προέδρου, όπως οι συνάδελφοι του.

 Κάποιες μικρές εκπλήξεις καταγράφηκαν μόνο ως προς τις αρμοδιότητες. Οι γνωστές «καραμπόλες» που συνήθως σημειώνονται, αυτή τη φορά είχαν να κάνουν περισσότερο με τα αντικείμενα, που ο Δήμαρχος ήθελε να αναθέσει και τα στελέχη ανάλογα με το «ειδικό» τους βάρος μπορούσαν ή όχι να αποφύγουν, ή και να απαιτήσουν.

Έτσι, αίσθηση δημιούργησε η αναβάθμιση του Βασίλη Σιαμάνη, που αναλαμβάνει και την «καυτή» αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας. Ένας κρίσιμος τομέας που επιπλέον βρίσκεται σε φάση ανασύνταξης μετά την απώλεια του Χρήστου Πετράκη, που είχε την συγκεκριμένη αρμοδιότητα τα τελευταία χρόνια μέχρι και το θάνατο του.

Εντύπωση προκάλεσε επίσης και η ανάληψη της καθαριότητας Παπάγου από την Χρύσα Παρίση. Μία δημοτική σύμβουλος που είχε μέχρι σήμερα και για ένα χρόνο την Παιδεία, ενώ είχε διατελέσει και Αντιδήμαρχος Παιδείας κατά την προηγούμενη δημαρχιακή θητεία. Τώρα καλείται να οργανώσει μία δυναμική δουλειά στον δυσκολότερο τομέα για την Κοινότητα Παπάγου, και να αντιστρέψει την ιδιαίτερα αρνητική αξιολόγηση που καταγράφουν οι Παπαγιώτες.

Μη αναμενόμενη και η μεταβίβαση της αρμοδιότητας για το πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων, που πέρασε ο Δήμαρχος στην Ειρήνη Βεντουζά. Ένας τομέας επίσης που η δημοτική αρχή έχει καταγράψει αρνητική βαθμολόγηση από τους δημότες και καλείται για πρώτη φορά η συγκεκριμένη Αντιδήμαρχος να ασχοληθεί με αυτόν. 

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες που παραχώρησε ο Δήμαρχος:

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας και Προώθησης της Απασχόλησης, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:    

 • Την εποπτεία και ευθύνη του τμήματος Κοινωνικής Φροντίδας και Πολιτικών Ισότητας (εκτός της λειτουργίας της Επιτροπής Ισότητας) και του Τμήματος Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας (εκτός της λειτουργίας του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης για τα Αδέσποτα και Δεσποζόμενα Ζώα) της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.
 • Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 • Τη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.
 • Την οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών επί των θεμάτων πρόνοιας και προνοιακών επιδομάτων.
 • Την εποπτεία και λειτουργία του Προγράμματος «Κοντά στο Δημότη».
 • Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Κοινωνικού Φαρμακείου, του Κέντρου Κοινότητας.
 • Τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, του Δημοτικού Ελεύθερου Πανεπιστημίου και του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας.
 • Τη λειτουργία και εποπτεία του Γραφείου Προώθησης της Απασχόλησης και Στήριξης της Επιχειρηματικότητας.
 • Την προώθηση του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης και την οργάνωση της Εθελοντικής Ομάδας του Δήμου.
 • Τον σχεδιασμό δράσεων και προγραμμάτων για τη νεολαία εκτός δράσεων που αφορούν στα σχολεία και στους μαθητές.
 • Τη συνεργασία και την διοργάνωση κοινών δράσεων με την Εκκλησία και τους Ιερούς Ναούς της πόλης.
 • Τη συνεργασία με τις Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων για την επίλυση ζητημάτων τους στους τομείς αρμοδιότητάς της.

 

Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού με τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 • Την οργάνωση, εποπτεία και συντονισμό των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου.
 • Τη διάθεση και διαχείριση των αιθουσών (Αμφιθέατρο Μίκης Θεοδωράκης, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, Βίλα Σαλίγκαρου) και των υπαίθριων χώρων, στις οποίες πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 • Την οργάνωση και διεξαγωγή επετειακών εορτών και εκδηλώσεων.
 • Τη συνεργασία με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους για τη συγκρότηση ετήσιου προγράμματος καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και τη διεξαγωγή της Γιορτής των Συλλόγων
 • Την εποπτεία και συνεργασία με τις καλλιτεχνικές δομές που εδρεύουν στο Δήμο μας (ωδεία, χορωδίες κτλ) με στόχο την προώθηση και ανάδειξη καλλιτεχνών που κατοικούν στην πόλη.
 • Την οργάνωση και υλοποίηση παιδικών πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • Τη λειτουργία του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης για τα Αδέσποτα και Δεσποζόμενα Ζώα του Δήμου.
 • Τη συνεργασία με τις Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων για την επίλυση ζητημάτων στους τομείς των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

 

Νικόλαος Κουκής, Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και αναπληρωτής Δημάρχου, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και την ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή.
 • Την υπογραφή των εντολών πληρωμής της Πάγιας Προκαταβολής.
 • Την υπογραφή όλων των εγγράφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων σχετικών με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 2.500,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
 • Τη Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, την εποπτεία ενημέρωσης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου (επικαιροποίηση, βελτίωση λειτουργίας, ανάρτηση αποφάσεων).
 • Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.
 • Την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας Συμμετοχικού Προϋπολογισμού, και ψηφιακής πλατφόρμας προβολής και παρουσίασης στοιχείων και προόδου των τεχνικών έργων σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία.
 • Τη συνεργασία με τις Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων για την επίλυση ζητημάτων στους τομείς αρμοδιότητάς της.

 

Βικτωρία Νικάκη, Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Επικοινωνίας, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών καθώς και των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή.
 • Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης των ΚΕΠ, καθώς και των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή.
 • Την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία Πλατφόρμας Απομακρυσμένης Εξυπηρέτησης πολιτών.
 • Την εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος της «ΚΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΤΗ», τη διοργάνωση δράσεων στήριξης της Τοπικής Αγοράς, σε συνεργασία με τους Εμπορικούς Συλλόγους και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
 • Την εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία της «ΚΑΡΤΑΣ ΝΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ».
 • Την εποπτεία του προγράμματος «My Dimos Live».
 • Την εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία του Φεστιβάλ Παπάγου – Χολαργού και συγκεκριμένα:

-  Τον συντονισμό και την εποπτεία του προσωπικού και των υπηρεσιών του Δήμου για την προετοιμασία του κηποθεάτρου.

-  Την εποπτεία και τον συντονισμό του γραφείου Φεστιβάλ, των εθελοντών και των εν γένει ενεργειών για την ομαλή και εύρυθμη διεξαγωγή του Φεστιβάλ, σε συνεργασία με την καλλιτεχνική διευθύντρια και την επιτροπή Φεστιβάλ.

-  Την επίβλεψη για την τήρηση των ενδεχομένων μέτρων κατά της διασποράς του covid-19 και την εφαρμογή των σχετικών πρωτοκόλλων

-  Τη συνεργασία με τον/την Καλλιτεχνικό/ή Διευθυντή/ρια του Φεστιβάλ για την εκπόνηση της σχετικής προς την επιτροπή εισήγησης για τα θεάματα που θα συμπεριληφθούν στο 29ο Φεστιβάλ Παπάγου – Χολαργού.

 • Τα καθήκοντα ληξιάρχου τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου.
 • Τη συνεργασία με τις Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων για την επίλυση ζητημάτων στους τομείς αρμοδιότητάς της.

 

Χρυσούλα Παρίση, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Κοινότητας Παπάγου, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, ήτοι την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της Κοινότητας Παπάγου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά.
 • Τη λειτουργία και επέκταση των δημοτικών Προγραμμάτων Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης στην Κοινότητα Παπάγου.
 • Τη λειτουργία και επέκταση των δημοτικών προγραμμάτων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών στην Κοινότητα Παπάγου.
 • Τη λειτουργία και επέκταση του δημοτικού προγράμματος χωριστής συλλογής οργανικών αποβλήτων (καφέ κάδος) στην Κοινότητα Παπάγου.
 • Την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας, Προστασίας Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου και Κοινοχρήστων Χώρων, όσον αφορά στα πεδία αυτά του Κανονισμού που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Καθαριότητας.
 • Τη λειτουργία αναβάθμιση και επέκταση της δημοτικής συγκοινωνίας.
 • Τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Παπάγου, βάσει των οικείων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Τη συνεργασία με την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Παπάγου για την επίλυση ζητημάτων στους τομείς των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

 

Βασίλειος Σιαμάνης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της  Κοινότητας Χολαργού και Πολιτικής Προστασίας με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, ήτοι την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της Κοινότητας Χολαργού, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά.
 • Τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
 • Τη λειτουργία και επέκταση των δημοτικών Προγραμμάτων Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης στην Κοινότητα Χολαργού.
 • Τη λειτουργία και επέκταση των δημοτικών προγραμμάτων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών στην Κοινότητα Χολαργού.
 • Τη λειτουργία και επέκταση του δημοτικού προγράμματος χωριστής συλλογής οργανικών αποβλήτων (καφέ κάδος) στην Κοινότητα Χολαργού.
 • Την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας, Προστασίας Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου και Κοινοχρήστων Χώρων, όσον αφορά στα πεδία αυτά του Κανονισμού που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Καθαριότητας.
 • Τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Χολαργού και της βιολογικής αγοράς Χολαργού, βάσει των οικείων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Τη συνεργασία με την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Χολαργού για την επίλυση ζητημάτων στους τομείς των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

 

Μιχαήλ Τράκας, Αντιδήμαρχος Τεχνικών ‘Έργων, Ποιότητας Ζωής και Παιδείας, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 • Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την οργάνωση των αντίστοιχων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην εν λόγω διεύθυνση.
 • Την οργάνωση και εποπτεία της Υπηρεσίας Δόμησης.
 • Την εκπόνηση, εποπτεία και μέριμνα υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος.
 • Την εποπτεία, παρακολούθηση και εξέλιξη των εκπονουμένων μελετών και εκτελουμένων έργων.
 • Την εποπτεία, λειτουργία και συντήρηση των παιδικών χαρών.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του αστικού εξοπλισμού του Δήμου.
 • Την οργάνωση, εποπτεία και συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την παρακολούθηση εκτέλεσης της οικείας Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης.
 • Τον έλεγχο ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων και του δημαρχείου.
 • Τη λειτουργία και εποπτεία του τμήματος Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, όσον αφορά στις αρμοδιότητες που σχετίζονται με ζητήματα και δράσεις παιδείας.
 • Την εποπτεία, παρακολούθηση και επίλυση θεμάτων συντήρησης των σχολικών κτιρίων σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές και τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
 • Την συνεργασία με τις Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων στους τομείς των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

 


Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.