Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2022 19:44

Προσεχώς κάδοι για ανακύκλωση τηγανελαίων σε σημεία του Παπάγου και του Χολαργού


Με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος Παπάγου Χολαργού προχωρά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υπογραφή σχετικής σύμβασης με εταιρείες συλλογής και ανακύκλωσης βρώσιμων λιπών και ελαίων (τηγανελαίων) στο πλαίσιο της μείωσης των αποβλήτων.

Σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας καθαριότητας η σύμβαση δε θα επιβαρύνει οικονομικά το Δήμο, θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 2 ετών (και δικαίωμα παράτασης ενός έτους ακόμη με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).

Πιο συγκεκριμένα, τα βρώσιμα λίπη και έλαια που παράγονται εντός των ορίων του Δήμου (από νοικοκυριά) θα συλλέγονται σε χώρους μαζικής συλλογής όπως π.χ. σε γωνιές ανακύκλωσης, σε δημόσιους – κοινόχρηστους χώρους του Δήμου και σε άλλους χώρους εντός των διοικητικών ορίων του. Στα σημεία αυτά θα τοποθετηθούν κατάλληλοι κάδοι συλλογής των βρώσιμων λιπών και ελαίων, με έξοδα αποκλειστικά του συνεργαζόμενου φορέα και με ανταποδοτικά οφέλη για τον Δήμο.

Γιατί οφελεί περιβαλλοντικά να ανακυκλώνουμε τα ων χρησιμοποιημένα βρώσιμα λίπη και έλαια (τηγανέλαια):

  • Τα μαγειρικά έλαια δεν είναι βιοαποδομήσιμα
  • Η απόρριψή τους στην αποχέτευση δημιουργεί μεγάλα προβλήματα φραγής στις αποχετεύσεις και στις εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών
  • Η απόρριψη ενός λίτρου τηγανέλαιου στην θάλασσα μπορεί να μολύνει μέχρι και 1 τετραγωνικό χιλιόμετρο επιφάνειας
  • Η απόρριψη τηγανελαίων στο έδαφος εμποδίζει την επικοινωνία των ριζών των φυτών με το νερό και μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα
  • Η ανακύκλωση τηγανελαίων αποτελεί μία άριστη επιλογή για την παραγωγή εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως το bio-dieselκαθώς και άλλων βιομηχανικών υλικών όπως λιπαντικά για αγροτικά μηχανήματα, γλυκερίνη, κλπ.

 


Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.