Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2022 19:59

Αναρτήθηκε η μοριοδότηση για τις 339 αιτήσεις στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Παπάγου Χολαργού


Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης για τις αιτήσεις των εγγραφών βρεφών και προνηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

339 είναι στο σύνολο οι αιτήσεις που αξιολογήθηκαν σε αυτή τη φάση και σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΔΟΚΜΕΠΑ «τα οριστικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν στα τέλη Αυγούστου 2022, μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ».

Ωστόσο, φέτος είναι μία εντελώς διαφορετική χρονιά για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, αφού εντός των επόμενων ημερών ξεκινούν οι εργασίες στατικής ενίσχυσης του κεντρικού κτιρίου της διεύθυνσης, που βρίσκεται επί της οδού 17ης Νοεμβρίου στο τέρμα του Χολαργού.

Ο συγκεκριμένος Παιδικός Σταθμός όπως προβλέπεται, χωρίς όμως να δίνεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, δε θα λειτουργήσει μέσα στην επόμενη περίοδο ’22-’23, οπότε και το δυναμικό των περισσότερων από 100 παιδιά που φιλοξενούνταν πάντα σε αυτό το κτίριο (114 παιδιά στην περίοδο ’21-‘22) θα μοιραστούν στο 2ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής της οδού Φανερωμένης και στο 3ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής της οδού Αναστάσεως στου Παπάγου.

«Τo 1o Τμήμα Πρoσχoλικής Αγωγής - 1oς Βρεφovηπιακός Σταθμός Χoλαργoύ δεv θα λειτoυργήσει από 1/9/2022 για έvα χρovικό διάστημα λόγω oικoδoμικώv εργασιώv, πρoκειμέvoυ vα πρoσαρμoστεί στo Π.Δ. 99/2017. Τα παιδιά θα φιλoξεvηθoύv στα υπόλoιπα Τμήματα Πρoσχoλικής Αγωγής», αναφέρεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΚΜΕΠΑ.

 


Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.