Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024 13:56

Στην ανάπλαση της πλατείας Φλωρίνης του Παπάγου προχωρά η Δημοτική Αρχή


Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για την “Αναβάθμιση πλατείας Φλωρίνης Δήμου Παπάγου-Χολαργού” αποφάσισε η δημοτική αρχή Παπάγου Χολαργού.

Στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 του Πράσινου Ταμείου θα κατατεθεί η πρόταση και πρόκειται να χρηματοδοτηθεί έως του ανώτατου ποσού των 464.965,00 €.

Η πρόσκληση του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού προγράμματος τρέχει από τον Ιούνιο του 2021, με επιλέξιμες κατηγορίες δράσεων τις εξής:

Μέτρο 1. Σύνθετες αστικές αναπλάσεις

Μέτρο 2. Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού προτίθεται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στο Μέτρο 1 για την πράξη με τίτλο “Αναβάθμιση πλατείας Φλωρίνης Δήμου Παπάγου-Χολαργού”.

Σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης, ο Δήμος δεσμεύεται για την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και εγγραφή της πράξης σε αντίστοιχο κωδικό, εφόσον αυτή εγκριθεί, αλλά και για την κάλυψη του επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους του Δήμου, στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός της πράξης είναι μεγαλύτερος από το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης.


Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.