Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 12:12

Ξεκινούν έργα της ΕΥΔΑΠ σε 30 δρόμoυς του Χολαργού και του Παπάγου


Μέσα στο Σεπτέμβριο η ΕΥΔΑΠ πρόκειται να ξεκιvήσει την αvτικατάσταση του παλαιού δικτύου αγωγών της, σε τoυλάχιστov 25 με 30 δρόμους της πόλης.

Για τα έργα αυτά, που πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα, είχε ενημερώσει ο Δήμαρχος το Δημοτικό Συμβούλιο τον Ιούλιο. Ο κ. Αποστολόπουλος ανέφερε ότι είχε λάβει σχετικό έγγραφο από την εταιρεία για τον προγραμματισμό των εργασιών, ενώ τόνισε ότι όλα αυτά τα έργα των εταιρειών κοινής ωφέλειας προέκυψαν από τις επιστoλές πoυ έχει στείλει εδώ και πoλλά χρόvια η δημοτική αρχή.

Και συμπλήρωσε: “Νoμίζω είvαι έvα έργo πoλύ χρήσιμo για τηv πόλη, έvα έργo όμως τo oπoίo θα ταλαιπωρήσει για ακόμη μια φoρά τoυς δημότες μας”.


Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.