Παρασκευή, 06 Αυγούστου 2021 02:27

Ένα "καυτό" Δημοτικό Συμβούλιο γεμάτο με θέματα σχολείων εν μέσω θέρους


 

Και για την ακρίβεια είναι δύο οι συνεδριάσεις της 21ης Ιουλίου με τη μία να είναι ειδική και να ξεκινάει στις 19:00 με αποκλειστικό θέμα την "Εξάμηνη Έκθεση Πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής (01/01/2021 - 30/06/2021)".  Και η δεύτερη τακτική που θα ξεκινήσει στις 19:30 το απόγευμα της Τετάρτης περιέχει τα καυτά θέματα των σχολείων για την τρέχουσα σχολική χρονιά, όπως η λειτουργία του νεοϊδρυθέντος 6ου Δημοτικού Χολαργού, η συστέγαση του με τα δυο Νηπιαγωγεία, η μεταστέγαση για 2η χρονιά της Α' τάξης του 1ου ΓΕΛ Χολαργού στο 1ο Γυμνάσιο λόγω των παρατάσεων του έργου στο πρώτο, κατανομές δαπανών για τις επισκευές των σχολείων και άλλα. 

Ενδιαφέρον αναμένεται να έχει και η παρουσίαση του Δημάρχου με τις επιλογές της διοίκησης για τη συμμετοχή του Δήμου στις προσκλήσεις του χρηματοδοτικού προγράμματος "Αντ. Τρίτσης".

Και οι δύο συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 και θα μεταδοθούν σε live streaming.

 

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που θα συζητηθούν και θα αποφασιστούν είναι τα ακόλουθα:

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 9/2021 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

2. Ενημέρωση για τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης, για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

3. Λήψη απόφασης περί Σύμφωνης Γνώμης και Ανάληψης Κόστους Λειτουργίας και Συντήρησης του 3ου Νηπιαγωγείου Χολαργού, μετά την παραλαβή του από την ΚΤΥΠ Α.Ε. 

4. 3η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021. 

5. 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και αναμόρφωση στοχοθεσίας Α’ εξαμήνου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, οικονομικού έτους 2021. 

6. Κατανομή και απόδοση δαπανών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. 

7. Εξέταση αιτημάτων για αναστολή ετήσιας αναπροσαρμογής μισθωμάτων. 

8. Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης κοινοχρήστου χώρου, για την εγκατάσταση Αυτόματης Ταμειολογιστικής Μηχανής Τράπεζας στη Λ. Μεσογείων 156, θέση (Ι), στην Κοινότητα Παπάγου. 

9. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, για το έτος 2021. 

10. Γνωμοδότηση για την ίδρυση τμημάτων ένταξης στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου και στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού. 

11. Γνωμοδότηση για την προσωρινή μεταφορά της Α’ τάξης του 1ου Λυκείου Χολαργού στο σχολικό συγκρότημα του 1ου Γυμνασίου Χολαργού. 

12. Γνωμοδότηση για τη στέγαση του νεοϊδρυθέντος 6ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, στο σχολικό συγκρότημα επί της οδού Ναυαρίνου 19 της Κοινότητας Χολαργού και διάθεση αιθουσών στα συστεγαζόμενα σχολεία (3ο Νηπιαγωγείο και παράρτημα 5ου Νηπιαγωγείου Χολαργού) εντός του σχολικού συγκροτήματος. 

13. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Ιματιοθήκης Δήμου Παπάγου - Χολαργού. 

14. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 57/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)», περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. 


Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.