Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021 09:37

Έκπληξη το «ΟΧΙ» του Δημοτικού Συμβουλίου σε "πράσινη" διάταξη Νόμου


Έκπληξη προκάλεσε αφενός η εισήγηση του Δημάρχου και στη συνέχεια η απόφαση της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού σχετικά με την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την κατάργηση της δυνατότητας προσαύξησης του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους κτιρίων που προβλέπει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Την ίδια ώρα που όλες οι περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας συναινούν στη συγκεκριμένη διάταξη, τονίζοντας ότι βρίσκεται στο πλαίσιο μίας πράσινης πολιτικής.

 

Ο δήμαρχος στην εισήγηση (βλ. σχεδιάγραμμα) του συνυπολόγισε και τα 2 μέτρα στέγης που ούτως ή άλλως προβλέπονται, για να καταλήξει να προσθέτει 4μ. στην οικοδομή. Η διάταξη ξεκάθαρα αναφέρει για 1 συν 1 μέτρο bonusστο κτίριο μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν σε αυτό μία ή δύο ρυθμίσεις όπως:

«Το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος στην κοινότητα Παπάγου σύμφωνα με το ΦΕΚ 42Δ/01-02-1993 καθορίζεται στα 14μ. και στην κοινότητα Χολαργού στα 16μ., σύμφωνα με το ΦΕΚ 132ΑΑΠ/2016

β) Το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος μπορεί να προσαυξηθεί,σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 8 του Ν.4067/2012 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4759/2020, μέχρι ένα (1,00) μ., στις περιπτώσεις στις οποίες ισχύει μία από τις παρακάτωπροϋποθέσεις:

α) το ισόγειο του κτιρίου χρησιμοποιείται κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για στάθμευση οχημάτων,

β) το κτίριο κατασκευάζεται σε υποστυλώματα (πυλωτές) κατ' εφαρμογήτηςπερ.ιζτηςπαρ.6τουάρθρου11καιοελεύθερος ημιυπαίθριος χώρος της διατίθεται αποκλειστικά για στάθμευση οχημάτων,

γ) κατασκευάζεται φυτεμένο δώμα επιφάνειας μεγαλύτερηςτου 50%απότηνκαθαρήεπιφάνειατουδώματοςήφυτεμένηστέγη επιφάνειας μεγαλύτερης του 50% από την καθαρή επιφάνεια της στέγης. Στον υπολογισμό της φυτεμένης επιφάνειας συμμετέχουνοιασκεπείςκατασκευέςγιατηνυποδοχήστοιχείων νερού και οι πισίνες σε ποσοστό 50% της επιφάνειάςτους,

δ) πραγματοποιείται μείωση του επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης του οικοπέδου κατά 5%.

και δύο (2,00) μ., όταν ισχύουν δύο από τις παραπάνω προϋποθέσεις και ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής

 

Η εκτίναξη της ανοικοδόμησης τα τελευταία δύο χρόνια στην πόλη μας με τις 44 οικοδομές να χτίζονται αυτή τη στιγμή μόνο στην Κοινότητα Παπάγου, και ο ελλιπής σχεδιασμός της δημοτικής αρχής για την αντιμετώπιση του θέματος, φαίνεται να ώθησαν τον Δήμαρχο να προχωρήσει σε αυτή την εισήγηση.

 

Στη συζήτηση αντιρρήσεις εξέφρασαν οι Ζήκας, ΑνυφαντήςκαιΧαμηλοθώρη.

«Επικοινωνιακό τέχνασμα», χαρακτήρισε το θέμα που έφερε ο Δήμαρχος, ο Γ. Ανυφαντής, αφού ο Νόμος είναι ψηφισμένος από το 2012, ο Δήμαρχος στον 7οχρόνο θητείας, και όπως τόνισε, αν είχε όντως την ανησυχία θα έπρεπε να το είχε φέρει νωρίτερα, αλλά σε κάθε περίπτωση να έχει προβλέψει και να έχει σχεδιάσει τουλάχιστον για 10 χρόνια μπροστά. 

Στον πράσινο χαρακτήρα της συγκεκριμένης διάταξης που ουσιαστικά δίνει κίνητρα για τη δημιουργία πράσινων στεγών και ταρατσών και αύξηση των πάρκινγκ στις πιλοτές στην κατεύθυνση της επίλυσης των τεράστιων προβλημάτων από τη μία της υπερθέρμανσης και από την άλλη της έλλειψης χώρων στάθμευσης, αναφέρθηκε η Ν. Χαμηλοθώρη.

Για την ελλιπή επιστημονική τεκμηρίωση της εισήγησης που έφτασε στο Δημοτικό Συμβούλιο για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα ανέλυσε ο Π. Ζήκας

Η απόφαση, που σύμφωνα με την εισήγηση του, ο Δήμαρχος θα καταθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, στο οποίο είναι μέλος, τελικά υπερψηφίστηκε από τους δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης και τους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης Ν. Κανάκη, Ν. Καραγιάννη, Χ. Στάϊκο, Λ. Ρίζο, Α. Ρεκλείτη, Γ. Ρεμούνδο.

Καταψήφισαν οι Δ. Τούτουζας, Γ. Ανυφαντής, Γ. Αυγερινός, Μ Σιώτου καιΑ. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου.  «Λευκό» από τον Π. Ζήκα.

 

Διαβάστε το δελτίο τύπου που εξέδωσε η δημοτική αρχή σχετικά με τη συγκεκριμένη απόφαση:

«ΟΧΙ» από το δημοτικό συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού σε 5όροφα και 6όροφα κτήρια

 

Με ευρεία πλειοψηφία και τη στήριξη τεσσάρων δημοτικών παρατάξεων, το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, εξέδωσε την υπ. αριθ. 51/26-05-2021 απόφαση με την οποία ο Δήμος αιτείται από τα αρμόδια Υπουργεία την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την κατάργηση της δυνατότητας προσαύξησης του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους κτιρίων που προβλέπει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ Ν.4067/2012, ΦΕΚ Α΄79 /09.04.2012 και 4759/2020, ΦΕΚ Α’ 245/09.12.2020 ).

Οι νομοθετικές τροποποιήσεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού θέτουν σε κίνδυνο το υπάρχον φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της πόλης, λόγω του ότι εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις καθορισμού μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους από πάσης φύσεως διατάγματα, εφόσον δεν περιέχεται ρητή αντίθετη πρόβλεψη σε αυτά.

Έτσι, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος στην κοινότητα Παπάγου του δήμου Παπάγου – Χολαργού μπορεί να ανέβει στα 16 μ. χωρίς σε αυτό να περιλαμβάνεται το ύψος της στέγης +2 μ., ήτοι το τελικό ύψος που δύναται να πραγματοποιηθεί στη Κοινότητα Παπάγου μπορεί να ανέλθει στα 18 μ. και αντίστοιχα στην Κοινότητα Χολαργού στα 20 μ. 

Η αλλοίωση του διαμορφωμένου χαρακτήρα της πόλης μας, με τους επιβαρυντικούς όρους δόμησης που προκάλεσαν οι προβλέψεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, ξεκίνησε το 2012 και συνεχίζεται έως σήμερα με ταχείς ρυθμούς, ενώ τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή,  κατασκευάζονται αρκετές νέες οικοδομές με τους ως άνω επιβαρυντικούς όρους δόμησης.

Για του λόγους αυτούς, ο Δήμος αποφάσισε να επιδιώξει την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την κατάργηση της δυνατότητας των προσαυξήσεων του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους κτιρίων, με σκοπό τη θωράκιση της πόλης από την υπερδόμηση, που ήδη συντελείται και  πλήττει το χαρακτήρα της και το συγκριτικό γεωπεριβαλλοντικό της πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου.

 


Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.