Δευτέρα, 20 Μαϊος 2024 15:46

ΚΑΤΑ της κοινής Αναπτυξιακής οι εργαζόμενοι του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού

Σε καταγγελία της δημιουργίας της Αναπτυξιακής Επιχείρησης των Δήμων Παπάγου-Χολαργού και Φιλοθέης-Ψυχικού προχώρησε το Σωματείο εργαζομένων του δεύτερου. Οι δημοτικοί υπάλληλοι του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού ζητούν την ακύρωση της απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας της κοινής Αναπτυξιακής Επιχείρησης και δεσμεύονται ότι θα αγωνιστούν μαζί με την Ομοσπονδία τους ΠΟΕ ΟΤΑ, με μαζικές και δυναμικές κινητοποιήσεις για την αποτροπή της ιδιωτικοποίησης των δημοτικών υπηρεσιών.


Διαβάστε όλο το κείμενο της κατεγγελίας που ακολουθεί:


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμούστο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού

Ως εργαζόμενοι του Δήμου Φιλοθέης –Ψυχικού θεωρούμε καθήκον μας να υπερασπιζόμαστε, εκτός των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εργαζομένων, και
τις θέσεις εργασίας, που θα πρέπει να είναι μόνιμες, βάσει της συνταγματικής επιταγής, αλλά και να καλύπτουν τις μόνιμες και διαρκείς ανάγκες προς το
κοινωνικό σύνολο, το οποίο πληρώνει φόρους για να έχει ανταπόδοση σε υπηρεσίες.

Οι Δήμοι, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτή την υποχρέωση απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, θα πρέπει να είναι στελεχωμένοι και να
διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα (οχήματα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, απορριμματοφόρα οχήματα κ.τ.λ.), καθώς και τον σωστό προγραμματισμό των
εργασιών. Επομένως, δουλειά των εργαζομένων είναι να παρέχουν τις υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, αλλά και δουλειά των αιρετών είναι να
φροντίζουν για την διασφάλιση των Συνταγματικών Επιταγών (εξάλλου ορκίζονται για αυτό) και την ευημερία του κοινωνικού συνόλου που τους εξέλεξε.

Με μεγάλη απογοήτευση διαβάσαμε στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» την αναρτημένη υπ’ αριθμ. 57/7-4-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού (ΑΔΑ:ΨΥΠ6ΩΗ8-ΔΔΥ) με την οποία συστήνεται«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΘΕΗΣ–ΨΥΧΙΚΟΥ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο«ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».
Δηλαδή, ο δημόσιος χαρακτήρας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που σκοπός της, σύμφωνα με το Σύνταγμα, είναι η προστασία του τοπικού δημοσίου συμφέροντος και ως εκ τούτου η παροχή των δημοσίων αγαθών, όπως Καθαριότητα, Πράσινο, Ηλεκτροφωτισμός, Ανακύκλωση, μετεξελίσσεται σε κερδοσκοπικό θεσμό, με όρους αγοράς.

Οι νέες Ανώνυμες Αναπτυξιακές Εταιρείες δημιουργούνται για να υποστηρίξουν τις σκοπίμως υποστελεχωμένες και απαξιωμένες Δημοτικές Υπηρεσίες, που πασχίζουν να ανταπεξέλθουν στα καθημερινά τους καθήκοντα.

Μέσω των οργανισμών αυτών έρχεται η πλήρης εκχώρηση αρμοδιοτήτων (αρχικά τεχνικών) στους ιδιώτες και η οριστική υποβάθμιση των δημόσιων τεχνικών
υπηρεσιών σε βάρος του δημόσιουσυμφέροντος αλλά και τουπεριβάλλοντος.

Αντί οι Δημοτικές Διοικήσεις να τις αναβαθμίσουν, να τις εκσυγχρονίσουν και να τις χρηματοδοτήσουν, παρουσιάζουν ως «μεσσία» την ίδρυση
και λειτουργία των νέων Ανωνύμων Εταιρειών, αυξάνοντας το κόστος εκτέλεσης των έργων, καταργώντας κάθε μελλοντική πρόσληψη μονίμου
προσωπικού στις υπηρεσίες του Δήμου, παρακάμπτοντας όλες τις ελεγκτικές νόμιμες διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π. και προβαίνοντας σε προσλήψεις προσωπικού
με χαμηλές αποδοχές για τους εργαζομένους, τους οποίους εγκλωβίζουν σε συμβάσεις μερικών μηνών ή και ημερών, ανάλογα με τις ανάγκες των εταιρειών.

Όπως έχει καταδείξει η πρακτική αυτή κατά το παρελθόν, τέτοιου είδους εταιρείες παρέχουν χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες, ωφελούν μόνο τους
εργολάβους και όσους συνεργάζονται μαζί τους, δεν υπάρχει έλεγχος και διαφάνεια στα οικονομικά τους, καταλήγουν σε χρεοκοπία, αφού έχει προηγηθεί η κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος. Ουδέποτε κάποιος καταδικάστηκε, ούτε και λογοδότησε στον λαό για την σπατάλη των φόρων που πληρώνει ο απλός φορολογούμενος πολίτης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού εκφράζει κατηγορηματικά την αντίθεσή του στη δημιουργία και λειτουργία μιας
τέτοιας μορφής, Ανώνυμης ΑναπτυξιακήςΕταιρείας Ο.Τ.Α. στο Δήμο μας.

Το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού δηλώνει αποφασισμένο να προασπίσει τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα της τοπικής αυτοδιοίκησης και να αγωνιστεί για τις κατακτήσεις των εργαζομένων και το συμφέρον των δημοτών.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα και κατηγορηματικά προς κάθε κατεύθυνση ότι οι παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις μας, μαζί με την Ομοσπονδία μας ΠΟΕ ΟΤΑ, θα είναι μαζικές και δυναμικές για την αποτροπή της ιδιωτικοποίησης των δημοτικών υπηρεσιών.

Αγωνιζόμαστε, ως εργαζόμενοι με υψηλό αίσθημα καθήκοντος και με σεβασμό στο Σύνταγμα και τους Νόμους, αλλά και ως πολίτες που επιθυμούμε ανθρώπινες
συνθήκες εργασίας και διαβίωσης γιαόλους τους Έλληνες πολίτες. Θέλουμε να παραδώσουμε στους επόμενουςεργαζομένους τουλάχιστον κάτικαλύτερο από αυτά που βρήκαμε εμείς.

Καλούμε τους αιρετούς να αναλογιστούνποιος είναι ο ρόλος τους και τιπαρακαταθήκη θα αφήσουν τελικά.

Για τους λόγους αυτούς, ζητάμε /διεκδικούμε:

• Την ακύρωση της απόφασης σύστασης και λειτουργίας της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας στο Δήμο μας

• Την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε όλες τις Δημοτικές Υπηρεσίες και τα Ν.Π.Δ.Δ.

• Την μονιμοποίηση των εργαζομένων που καλύπτουν επί σειρά ετών πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

• Την ενίσχυση της ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης με επιπλέονοικονομικούς πόρους για την κάλυψη τωνπολλών και μεγάλων αναγκών της.

Καλούμε τους κατοίκους – δημότες να στηρίξουν τον δίκαιο αγώνα μας, ώστε να μην πληρώνουν περισσότερα τέλη για χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες, που θα
καταλήγουν στις τσέπες των ιδιωτώνεργολάβων.Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου

 

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.