Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021 00:25

Η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου στο Δημοτικό Συμβούλιο


dimotikosymvnew

Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου-Χολαργού. Η ιδιωτικοποίηση των δημοτικών υπηρεσιών μετά από αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δήμο θα απασχολήσει στη συνεδρίαση καθώς και οι μεταβολές των σχολικών μονάδων με τις ιδρύσεις νέων Δημοτικών και Νηπιαγωγείων για την αποσυμφόρηση των υπαρχόντων. Σπάνιο μεν, ευχάριστο δε, δεν υπάρχει αίτημα κοπής δέντρου στην Ημερήσιια Διάταξη!

Διαβάστε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 13/2019 Ειδικής Συνεδρίασης, 14/2019 Έκτακτης Συνεδρίασης και 15/2019.
2. Συζήτηση για την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών, την κατάργηση του Δημοσίου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών και την κατάργηση της συλλογικής σύμβασης εργασίας (υπ΄ αριθ. 27840/2019 έγγραφο του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού).
3. Αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)».
4. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας, για την εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση / διατήρηση πληροφοριακών πινακίδων και χαρτών του Δήμου καθώς και τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης.
5. 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
6. Κατανομή λειτουργικών δαπανών (δ’ δόση 2019) για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
7. Έγκριση του από 29-11-2019 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
8. Έγκριση της μελέτης: «Μελέτη δικτυακών υποδομών κτιρίου Δημαρχείου και διαμόρφωση - κατασκευή computer room».
9. Συμμετοχή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού στη σύσταση του Δικτύου με την επωνυμία: «Εθνικό δίκτυο Πολιτισμού, Παιδείας & Περιβάλλοντος Ο.Τ.Α.».
10. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.
11. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 104/18-04-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 180-181 της Κοινότητας Παπάγου, για καθορισμό νέας Ερυθράς Γραμμής.
12. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 182 (Μεγάλο Πάρκο) της Κοινότητας Παπάγου, για θεσμοθέτηση των υφιστάμενων Χρήσεων Γης.


Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.