Δευτέρα, 20 Μαϊος 2024 15:46

Έχετε ζώο συντροφιάς; Δείτε ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας

skylogato

Φιλοξενείτε κάποιο ζωάκι συντροφιάς; Γνωρίζετε ότι είστε υποχρεωμένοι να τα καταχωρήσετε στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων (ΔΗΒΔ), μέσω κτηνιάτρου, όπως αυτό ορίζεται από τον Ν. 4039/2012.

Η σήμανση και καταγραφή του εκάστοτε ζώου πρέπει να είναι σε αντιστοιχία με τα στοιχεία του ανθρώπου που το φιλοξενεί, εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη γέννησή του ή ενός μήνα από την εύρεση/ απόκτησή του.

Με τον τρόπο αυτό:
• Εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα κάθε ζώου και η αντιστοίχιση με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.
• Περιορίζεται το φαινόμενο της εγκατάλειψης.
• Διευκολύνεται το Πρόγραμμα Περισυλλογής και Διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.

Στις υποχρεώσεις του πολίτη που φιλοξενεί στο σπίτι του ζώα συντροφιάς είναι:
• Να φροντίζει τις συνθήκες υγιεινής του χώρου που ζει ή επισκέπτεται το ζώο. 
• Η Σήμανση και καταγραφή των στοιχείων του με ψηφιακή ταυτότητα (τσιπ).
• Ο Εμβολισμός και τακτικός έλεγχος από τον κτηνίατρο. 
• Η Στείρωση εφόσον δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των ζώων που θα γεννηθούν ή να τα διαθέσει σε νέους ιδιοκτήτες. Η απόρριψη νεογνών ζώων σε κάδους ή οπουδήποτε αλλού διώκεται ποινικά.
• Να μην εξέρχεται το ζώο από την κατοικία του προκαλώντας ανησυχία με την ανεξέλεγκτη είσοδο του σε άλλους ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους.
• Να δηλώνει την «απώλεια» του ζώου στον κτηνίατρο σε διάστημα πέντε ημερών προκειμένου να υπάρχει σωστή και σαφής καταγραφή των δεσποζόμενων ζώων.

Για τη σήμανση/καταχώρηση του ζώου συντροφιάς, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται σε πιστοποιημένο κτηνίατρο – χρήστη της ΔΗΒΔ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση του πιστοποιητικού Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης, που εκδίδεται εις διπλούν. Τα δύο αντίτυπα χορηγούνται στον ιδιοκτήτη: το ένα φυλάσσεται ώστε να το επιδείξει στις αρχές ελέγχου όποτε του ζητηθεί και το δεύτερο το προσκομίζει ή το αποστέλλει ταχυδρομικά στον οικείο Δήμο.

Στους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι, οι διαβιούντες με το επίδομα της Πρόνοιας), προβλέπεται η δυνατότητα σήμανσης και καταγραφής με επιβάρυνση μόνο σε ότι αφορά στο κόστος προμήθειας του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης, όταν αυτή πραγματοποιείται σε κτηνιατρεία ή ειδικά διαμορφωμένους χώρους των Δήμων και των διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΔΑΟΚ).

Οι ποινές που επιβάλλει ο νομός έχουν ως εξής: 
• Παράλειψη σήμανσης με ψηφιακή ταυτότητα (τσιπ): 300 ευρώ
• Παράλειψη τήρησης κανόνων ευζωίας του ζώου: 300 ευρώ
• Εγκατάλειψη του ζώου: 300 ευρώ
• Παράλειψη καθαρισμού από περιττώματα ζώου: 100 ευρώ
• Παράλειψη κονκάρδας εμβολιασμού: 100 ευρώ
• Παράλειψη λήψης μέτρων περιπάτου του ζώου: 300 ευρώ
• Πρόκληση ζημιών από το ζώο: 300 ευρώ
• Παράλειψη ενημερωμένου βιβλιαρίου υγείας: 300 ευρώ
• Κακοποίηση ζώου ή κοινοποίηση πράξης βίας: 30.000 ευρώ

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.