Δευτέρα, 20 Μαϊος 2024 14:46

Μέχρι 7 Ιουνίου οι αιτήσεις για τις θερινές κατασκηνώσεις του Δήμου Παπάγου – Χολαργού

summercamp


75 παιδιά φέτος θα είναι οι δικαιούχοι που ο Δήμος θα καλύψει τα έξοδα φιλοξενίας τους σε παιδικές καλοκαιρνές κατασκηνώσεις.

Το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας από 6 έως 14 ετών, των οποίων οι γονείς είναι δημότες Παπάγου-Χολαργού και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιο ταμείο που καλύπτει τα έξοδα θερινών κατασκηνώσεων. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των γονέων δε θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ με βάση τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους (σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση του 2017, εκκαθαριστικό του 2016).

Σε περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις, προτεραιότητα θα δοθεί σε παιδιά μονογονεϊκών ή πολυτέκνων οικογενειών. Επίσης αν δεν καλυφθεί ο αριθμός των 75 αιτήσεων με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, θα συμπληρωθούν οι θέσεις με τις αμέσως επόμενες αιτήσεις.

Οι ιδιωτικές κατασκηνώσεις που θα φιλοξενήσουν τα παιδιά του Δήμου μας, θα καλύπτουν όλες τις απαραίτητες τυπικές και ουσιαστικές προδιαγραφές και οι γονείς θα μπορούν να επιλέξουν όποια κατασκήνωση προτιμούν (ανάλογα με τον αριθμό θέσεων που προσφέρουν στο Δήμο μας). Η περίοδος των κατασκηνώσεων θα αφορά ένα 11 ήμερο, το οποίο θα επιλέξουν οι γονείς.

Οι αιτήσεις θα έως και την Πέμπτη 7 Ιουνίου κατά τις ώρες 08:30 έως 14:30, στο Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού (Γραφείο Παιδείας, κα Παυλοπούλου- ισόγειο) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είναι τα εξής:

α. Φωτοτυπία ταυτότητας γονέα.
β. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
γ. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης 2017 ή εκκαθαριστικό 2016. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
δ. Υπεύθυνη δήλωση των γονέων ότι τα παιδιά τους δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα θερινών κατασκηνώσεων μέσω του ασφαλιστικού τους φορέα.
ε. Αίτηση-Δήλωση Συμμετοχής (θα δίδεται στο Δημαρχείο, με την κατάθεση των υπόλοιπων δικαιολογητικών).

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Παιδείας - τηλ. 2132002910, 2132002893, 2132002831).

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

1. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ «Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» – ΑΦΙΔΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 16 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου / αριθμός θέσεων: 40
Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 27 Ιουνίου έως 8 Ιουλίου/ αριθμός θέσεων: 10
Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 9 Ιουλίου έως 20 Ιουλίου/ αριθμός θέσεων: 10
Δ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 20 Ιουλίου έως 31 Ιουλίου/ αριθμός θέσεων: 10
Ε’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 1 Αυγούστου έως 12 Άγουστου / αριθμός θέσεων: 40
ΣΤ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 12 Αυγούστου έως 23 Άγουστου / αριθμός θέσεων: 40

2. «THE RANCH» – Σοφικό Κορινθίας
Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 27 Ιουνίου έως 8 Ιουλίου / αριθμός θέσεων: 10
Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 21 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου / αριθμός θέσεων: 10
Γ1’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 2 Αυγούστου έως 13 Αυγούστου / αριθμός θέσεων: 10
Γ2’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 13 Αυγούστου έως 24 Αυγούστου / αριθμός θέσεων: 10

3. «ΤΟ ΞΕΝΟΙΑΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ» – Σούνιο
Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - 28 Ιουνίου έως 09 Ιουλίου / αριθμός θέσεων: 10
Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 21 Ιουλίου έως 01 Αυγούστου / αριθμός θέσεων: 10
Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 02 Αυγούστου έως 13 Αυγούστου / αριθμός θέσεων: 5
Δ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 13 Αυγούστου έως 24 Αυγούστου / αριθμός θέσεων: 10

4. «KINDERLAND» – Κάλαμος
Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 17 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου / αριθμός θέσεων: 4
Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 23 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου / αριθμός θέσεων: 2
Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 1 Ιουλίου έως 11 Ιουλίου / αριθμός θέσεων: 1
Δ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 22 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου / αριθμός θέσεων: 2
Ε’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 29 Ιουλίου έως 8 Αυγούστου / αριθμός θέσεων: 12
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.