Δευτέρα, 20 Μαϊος 2024 14:31

30€ τον τόνο νεραντζιών από τα 4.300 δέντρα, πληρώνει ο Δήμος για βιομάζα

neratziac

8 ευρώ η νεραντζιά θα κοστίσει στο Δήμο η αποκομιδή, η συλλογή και η μεταφορά των νεραντζιών από τα 4.300 δέντρα που βρίσκονται στα πεζοδρόμια του Παπάγου και του Χολαργού. Συν 30 ευρώ ο τόνος για την επεξεργασία των 56 τόνων νεραντζιών και τη μετατροπή τους σε βιομάζα. Συνολικά το κόστος γι αυτή την υπηρεσία θα βαρύνει με 44.206 ευρώ τον δημοτικό προϋπολογισμό.

Για πρώτη φορά στο Δήμο πέρσυ την Άνοιξη ανατέθηκε το μάζεμα των νεραντζιών σε ιδιώτη, λόγω έλλειψης προσωπικού στην καθαριότητα. Φέτος η Δημοτική Αρχή προχώρησε στην ανάθεση νέας υπηρεσίας μετατρέποντας τα νεράντζια σε λίπασμα.

Η όλη εργασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτή, ο Δήμος υποχρεούται να παραχωρήσει χώρο στην εταιρεία για την εγκατάσταση 2 containers και τη στάθμευση του εξοπλισμού της.
Θα περίμενε κανείς το εδαφοβελτιωτικό προϊον που θα προκύψει να επιστρέψει πάλι στο Δήμο, ώστε να χρησιμοποιείται στα δημοτικά πάρκα, ωστόσο κάτι τέτοιο δε φαίνεται να είναι μέσα στους όρους της ανάθεσης.

neratziab

Πού κατέληγαν τα νεράντζια μέχρι τώρα και τί θα γίνονται στο εξής;

Σύμφωνα με τη μελέτη μέχρι τώρα η διαχείριση των νεραντζιών γινόταν από τον Δήμο με ελλιπή μέσα. Μέχρι σήμερα οι καρποί των δέντρων ως οργανικά απόβλητα οδηγούνταν με τα απορριμματοφόρα του Δήμου σε Χ.Υ.Τ.Α. με ανυπολόγιστες συνέπειες για το περιβάλλον και ενώ οι ποσότητες αυτές λόγω του υψηλού τους οργανικού φορτίου θα μπορούσαν να προσφέρουν πολύτιμες πρώτες ύλες κατόπιν κατάλληλης μεταποίησης. Υπήρχε παράλληλα ο κίνδυνος πολλές εκ των ποσοτήτων να καταλήγουν στο παραεμπόριο, αφού σε κανένα σημείο της παραπάνω διαδικασίας δεν υπάρχουν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα όπως βεβαιώσεις καταστροφής που να πιστοποιούν τη σύννομη διαδικασία.

Σύμφωνα με τη νέα υπηρεσία που αποφάσισε ο Δήμος να αναθέσει σε ιδιώτη ο διαχειριστής θα επεξεργάζεται και θα διαχειρίζεται εν γένει τις ποσότητες των αποβλήτων σε εγκεκριμένες μονάδες λιπασματοποίησης, ή/και παραγωγής βιοαερίου βρισκόμενες εντός της Ελληνικής Επικράτειας ενώ το τελικό προϊόν που θα προκύπτει θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό, οργανικό λίπασμα ή κομπόστ.

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.