Παρασκευή, 24 Μαϊος 2024 09:49

Όροι και ωράρια για τη μουσική στα μπαράκια Χολαργού και Παπάγου

melitini

Τους όρους για τις άδειες παράτασης χρήσης μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Παπάγου και του Χολαργού αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο με αφορμή την αλλαγή του Νόμου σχετικά με την αδειοδότηση ίδρυσης τέτοιων καταστημάτων.

Με την ευκαιρία αυτή επαναδιατυπώθηκαν οι όροι και το ωράριο για τη χρήση της μουσικής καθώς και και το σύστημα των "ποινών" σε περιπτώσεις παραβάσεων.
Έτσι, αποφασίστηκε η παράταση του ωραρίου, ανάλογα με τη θέση του καταστήματος σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, πέραν της ώρας 22.00 τη χειμερινή περίοδο και της ώρας 23.00 τη θερινή περίοδο.
Συγκεκριμένα:
-Για τις καθημερινές (Δευτέρα έως και Πέμπτη) κατά τη χειμερινή περίοδο μέχρι 24.00 και κατά τη θερινή μέχρι 01.00 πρωινή.
-Για τα Παρασκευό-Σάββατο-Κύριακα τις επίσημες αργίες και τις παραμονές αυτών, καθώς και κατά τη χριστουγεννιάτικη περίοδο από 18 Δεκεμβρίου έως 8 Ιανουαρίου, μέχρι την 03.00΄ πρωινή και για τα καταστήματα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00΄ πρωινή.

Να σημειώσουμε ότι στο κατάστημα η ένταση της μουσικής θα πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να
δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα, σε κάθε περίπτωση δε, απαγορεύεται να ξεπερνά τα 80 db.
Το κατάστημα θα πρέπει να έχει κλειστές τις πόρτες, τα παράθυρα και οποιοδήποτε φυσικό ή τεχνητό άνοιγμα και κατάλληλο αθόρυβο σύστημα εξαερισμού ή κλιματισμού της αίθουσας, ώστε να μη δημιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο. Απαγορεύεται ακόμη, να υπάρχουν ηχεία, τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής και παραγωγής θορύβου σε υπαίθριο χώρο του καταστήματος.

Η άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής χορηγείται με απόφαση των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων, ισχύει μόνο για εσωτερικούς κλειστούς χώρους και εφ’ όσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Ο χρόνος ισχύος της, δεν μπορεί να υπερβαίνει την διετία.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο κ. Αποστολόπουλο, τα καταστήματα που οχλούν είναι μόνο αυτά του παράδρομου της Μεσογείων, όπου έχει δημιουργηθεί πλέον πιάτσα.


celfie

Τι προβλέπεται στις περιπτώσεις παραβάσεων

Η άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής μπορεί να διακόπτεται προσωρινά, ή οριστικά σύμφωνα με
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Συγκεκριμένα:

-Προσωρινή διακοπή άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής από 10 έως 60 ημέρες, μετά από σχετική
Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, εφ’ όσον διαπιστωθεί παραβίαση των λειτουργίας της και βεβαιωθούν περισσότερες από δέκα παραβάσεις εντός έτους, από τα αρμόδια όργανα ελέγχου.

-Οριστική διακοπή άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής εφ’ όσον διαπιστωθεί καθ’ υποτροπή παραβίαση των όρων λειτουργίας της, (στις 3 σφραγίσεις για παραβάσεις σχετικά με την λειτουργία της μουσικής, μέσα στο ίδιο έτος) από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με σχετική απόφαση της, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής μετά την παρέλευση τουλάχιστον ενός 1 έτους.

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι Στάππας και Ρεμούνδος τόνισαν στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι το νομικό πλαίσιο δεν καλύπτει την ορθή λειτουργία των καταστημάτων, ούτε εξασφαλίζει την μη όχληση των περιοίκων. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο κ. Στάππας, τα db που καθορίζουν την ένταση της μουσικής θα έπρεπε να μετρούνται εκεί που εντοπίζεται η όχληση και όχι εντός του καταστήματος.

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.