Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2023 11:59

Έκθετος ο Δήμαρχος για τα 8,5 εκατομμύρια


odofotismos

Με επιστολή κόλαφο το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αφήνει έκθετο το δήμαρχο κ. Ηλία Αποστολόπουλο διεψεύδοντάς τον για όλη την μελέτη που κατέθεσε στο δημοτικό συμβούλιο για Οδοφωτισμό που σύμφωνα με την παράταξη 8 Προτάσεις υπάρχει αέρας 8,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η Διεύθυνση Δανείων Τοπικής Νομαρχιακής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης ουσιαστικά με την επιστολή της επιβεβαιώνει τα όσα έχουν σημειώσει στην ανακοίνωσή τους οι 8 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

Η μελέτη που παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Αποστολόπουλος έχει ανακριβή στοιχεία. Οπως σημειώνει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το επιτόκιο είναι 2,55% κυμαινόμενο και όχι 5% όπως παρουσίαζε η μελέτη.

Δεν υπάρχει ρίσκο για το δήμο αφού υπάρχει 30% εγγύηση που δεν αποδίδεται στον ανάδοχο μέχρι το τέλος της σύμβασης και την επιτυχή έκβασή του. Υπάρχουν σαφείς όροι καλής εκτέλεσης και προδιαγραφές από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Επιπλέον η μελέτη απέκρυψε ότι υπάρχει ΦΠΑ 24% στην αυτοχρηματοδότηση, ποσό που διαφοροποιεί το αποτέλεσμα κατά κάποια εκατομμύρια.

Επιπλέον όμως αναδεικνύει το ΤΠΔ στην μελέτη που έφερε ο κ. Αποστολόπουλος στο Δημοτικό Συμβούλιο παρουσιάζει άλλο σενάριο με την αυτοχρηματοδότηση (υποτιθέμενη αύξηση κατανάλωσης κατά 4% ετησίως) και άλλο σενάριο με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έτσι ώστε η σύγκριση να βγαίνει θετική υπέρ της αυτοχρηματοδότησης.

Εντωμεταξύ, σειρά καταγγελιών έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο για το θέμα του Ηλεκτροφωτισμού των Δήμων. Τα άρθρα μιλάνε για στημένους διαγωνισμούς με αυθαίρετους όρους και περίεργους αποκλεισμούς μεγάλων και αξιόπιστων εταιρειών. Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και το ΤΕΕ.

Να θυμίσουμε ότι ο Δήμαρχος κ. Αποστολόπουλος είχε αρνηθεί επιμόνως την πρόταση του κ. Κουγιουμτζόπουλου να ακούσει το Δημοτικό Συμβούλιο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πριν αποφασίσει για την επιλογή χρηματοδότησης του έργου. Ο κ. Αποστολόπουλος με ανακοίνωσή του ισχυρίστηκε ότι είχε μελετήσει και την εκδοχή αυτή. Οπως φάνηκε όμως από την επιστολή του Τ.Π.Δ. ο ισχυρισμός του δεν ήταν αληθής, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε με λάθος στοιχεία.

Ο κ. Κουγιουμτζόπουλος έστειλε την μελέτη στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ζητώντας την άποψή του και να ποια ήτα η απάντηση που εκθέτει στην κυριολεξία τον δήμαρχο για τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ.

Διαβάστε την επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Σχετικά με την επιλογή χρηματοδοτικού μοντέλου έργων οδοφωτισμού στο Δήμο σας, σας γνωρίζουμε ότι:

Στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Τ. Π. και Δανείων εφαρμόζεται ο οδηγός μελετών, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τ. Π. και Δανείων, σύμφωνα με τον οποίο:

Στόχος του προγράμματος είναι οι εκτιμώμενες ετήσιες μειώσεις των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων οδοφωτισμού που θα προκύψουν από την υλοποίησή του να δύνανται να καλύψουν την εξυπηρέτηση του δανείου (ποσοστό κάλυψης εξυπηρέτησης οφειλών>1) και να αποφέρουν και οικονομικό όφελος στο Δήμο.
Η αποπληρωμή του δανείου γίνεται εμμέσως από την εξοικονόμηση δαπάνης και όσο μεγαλύτερη είναι η έκπτωση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχου τόσο μεγαλύτερο είναι το οικονομικό όφελος του Δήμου.
Το δάνειο έχει διάρκεια δέκα (10) έτη με επιτόκιο δανεισμού μεσοσταθμικό σταθερό 3,78% και μεσοσταθμικό κυμαινόμενο 2,55% και όχι με το επιτόκιο που αναφέρεται στις παραδοχές σας (3% για ΕΤΕπ και 5,50% για Τ. Π. και Δανείων) ενώ η χρηματοδότηση είναι κατά ποσοστό 75% από πόρους της ΕΤΕπ και 25% από πόρους του Τ. Π. και Δανείων.
Παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας για δέκα (10) χρόνια με αποκατάσταση των ελαττωμάτων που προκύπτουν και ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία του έργου ή των προμηθειών κατά την περίοδο λειτουργίας.
Η εγγύηση ανέρχεται στο 30% του προϋπολογισμού τους.

Επομένως, η ευθύνη δεν είναι 100% στο Δήμο, όπως αναφέρουν τα σενάριά σας, καθώς η καλή λειτουργία και η επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης ελέγχεται και αξιολογείται κάθε έτος και ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη καλής λειτουργίας για δέκα (10) χρόνια. Εφόσον δεν επιτυγχάνεται, δεν επιστρέφεται το ποσό της εγγύησης.

Η εκτέλεση των έργων με ΣΕΑ επιβαρύνει το Δήμο και με Φ.Π.Α. 24% για τις υπηρεσίες, ενώ στη χρηματοδότηση μέσω δανεισμού δεν υφίσταται η επιβάρυνση αυτή.
Τέλος, για τη χρηματοδότηση των έργων οδοφωτισμού θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και στα δύο σενάρια (χρηματοδότηση ΣΕΑ ή χρηματοδότηση Τ. Π. και Δανείων) παραδοχές κοινές που αφορούν στο μέρος των υπολογισμών που δεν σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου, όπως ο προϋπολογισμός, το ποσοστό έκπτωσης των διαγωνισμών, το κόστος συντήρησης συμβατικών και νέων φωτιστικών, η ετήσια αύξηση κόστους ρεύματος, η ετήσια εξοικονόμηση και το όφελος της εξοικονόμησης για το Δήμο, έτσι ώστε τα συμπεράσματα να είναι συγκρίσιμα


Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.