Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies όπως αυτή περιγράφεται στην πολιτική των cookies.
 για Νewsletter    

Εκτύπωση

Δείτε τον κανονισμό λειτουργίας της ΔΑΠΑΧΟ

on .

ymittosnewmyxollong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

 

Η Δασοπροστασία Δήμου Παπάγου-Χολαργού είναι ο σύμβουλος του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, σε θέματα προστασίας και ανάπτυξης του φυσικού Περιβάλλοντος εν γένει & ειδικότερα της ευρύτερης περιοχής στην οποία ευρίσκεται ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού και της δασικής περιοχής με την οποία συνορεύει. Η ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ. είναι καταχωρημένη στο μητρώο εθελοντικών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με αριθμό μητρώου 14/2012.

 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Δασοπροστασίας Δήμου .Παπάγου-Χολαργού είναι :

 1. 1.Η συμβολή στη ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΏΝ ΠΕΡΙΟΧΏΝ και σε περίπτωση πυρκαγιάς μέσω της ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ της & ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ των κρατικών υπηρεσιών κατά την ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ .
 2. 2.Η επικούρηση και η παροχή συνδρομής στις εμπλεκόμενες τακτικές κρατικές δυνάμεις στην αντιμετώπιση εκδηλωμένων φυσικών καταστροφών μεγάλης κλίμακας (σεισμοί, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, ανεμοθύελλες) εφ’ όσον το επιτρέπουν η εκπαίδευση των εμπλεκομένων μελών της και ο εξοπλισμός της ομάδας.
 3. 3.Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του φυσικού περιβάλλοντος.

Για την επιτυχία των πιο πάνω, εισηγείται αρμοδίως τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Ακόμη

ü  Προπαγανδίζει με κάθε πρόσφορο μέσο την ανάγκη προστασίας & αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος.

ü  Συγκεντρώνει σε εθελοντική αποκλειστικά βάση άτομα που ενδιαφέρονται για αυτό & συντονίζει την δράση τους.

ü  Συνεργάζεται στα πλαίσια του σκοπού της, με άλλες ομάδες ή υπηρεσίες που έχουν παραπλήσιους στόχους.

ü  Προσπαθεί, με την ετήσια εκπαίδευση εθελοντών, σεμινάρια, διαλέξεις, κ.λ.π. να βελτιώσει το επίπεδο γνώσεων των μελών της γνωρίζοντας ότι η εθελοντική προσφορά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης χωρίς την ύπαρξη κατάλληλων γνώσεων, είναι άχρηστη & πολλές φορές επικίνδυνη.

ü  Συγκροτεί ομάδες εργασίας, για την μελέτη των περιβαλλοντικών προβλημάτων, εισηγείται γι’ αυτά λύσεις στον ΔΟΠΑΠ & κάνει τα απαραίτητα διαβήματα, παραστάσεις και εκδηλώσεις, ώστε να βοηθήσει με κάθε πρόσφορο μέσο την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο έχει ιδρυθεί.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συντονίζει την δράση της Δασοπροστασίας Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Αποτελείται από πέντε έως & εικοσιένα ισότιμα μέλη, τα οποία διακρίνονται για την συνέπεια, την προσφορά και αφοσίωση τους στο σκοπό της Εθελοντικής Δασοπροστασίας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, τα οποία ορίζουν ως επικεφαλής τους το μέλος με την μεγαλύτερη εμπειρία. Προτείνονται δε από τον πρόεδρο, με σύμφωνη γνώμη της επιτροπής, για έγκριση στο ΔΣ του ΔΟΠΑΠ, κατά την έναρξη της θερμοπυρικής περιόδου, με θητεία ενός έτους.

Την θέση του Προέδρου της επιτροπής καθώς και το ουσιαστικό καθήκον του συνδέσμου με τον Δήμο, το έχει ο εκάστοτε πρόεδρος του ΔΟΠΑΠ.

Η επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε 15 ημέρες, εκτός από την αντιπυρική περίοδο (1 Μαΐου – 30 Οκτωβρίου), όπου συνεδριάζει τακτικά κάθε 7 ημέρες. Έκτακτα συνεδριάζει όποτε το ζητήσουν 3 τουλάχιστον μέλη, ο επικεφαλής, ή ο Πρόεδρος της επιτροπής.

Η επιτροπή θεωρείται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 50% των μελών της.

'Όλες οι αποφάσεις, παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Το μέλος της επιτροπής που απουσιάζει αδικαιολόγητα για περισσότερες από δύο τακτικές συνεδριάσεις θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί.

Κάθε μέλος της επιτροπής, εκτός του Προέδρου, κάνει μία τουλάχιστον εξάωρη βάρδια την εβδομάδα, σαν χειριστής κέντρου ή οδηγός πυροσβεστικού κατά την θερμοπυρική περίοδο, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της επιτροπής, επιβλέπει την εφαρμογή του κανονισμού και επιλύει όλα τα παρουσιαζόμενα προβλήματα μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων της επιτροπής .

ΜΕΛΗ

Της ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ., γίνονται όσοι αποδεδειγμένα ενδιαφέρονται για την προστασία & αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής μας, έχουν παρακολουθήσει την βασική εκπαίδευση για αυτό, έχουν συμπληρώσει το 15° έτος της ηλικίας τους, και υπάρχει σχετική έγκριση της επιτροπής. Τα μέλη κάτω των 18 ετών πρέπει να προσκομίσουν σχετική έγκριση από τον κηδεμόνα τους.

Τα μέλη που δεν έχουν την βασική εκπαίδευση ή δεν έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους ονομάζονται ΝΕΑ ΜΕΛΗ και δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε επικούρηση πυρόσβεσης & πρώτη προσβολή.

Δικαιώματα & υποχρεώσεις μελών: Το μέλος έχει δικαίωμα να προτείνει ή να αναφέρει στην επιτροπή της ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ, οιοδήποτε ζήτημα επιθυμεί, για να επιλυθεί, βελτιωθεί ή συζητηθεί. Εάν η πρόταση του εγκριθεί, το μέλος παρουσιάζει σχέδιο και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αναλαμβάνοντας τον συντονισμό της υλοποίησης με απολογισμό προόδου στην επιτροπή.

Το μέλος Παραλαμβάνει στολή της Δασοπροστασίας, γνωρίζοντας ότι:

Τη στολή της ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ, θα τη χρησιμοποιεί μόνο κατά την διεξαγωγή του έργου του, σαν μέλος της. Ακόμη ότι η στολή είναι ανακλητή, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να την παραδώσει στην Επιτροπή ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ, εφ' όσον για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί ή δεν θέλει, να συμμετέχει πλέον στη ζωή και την δράση της ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ, αλλά ακόμη και εάν αυτό του ζητηθεί για οποιονδήποτε λόγο από την επιτροπή.

Τα μέλη υποχρεούνται να συμμετέχουν στην ζωή & δράση της Ομάδας εφαρμόζοντας πιστά, την μίνιμουμ υποχρέωση μίας 3ωρης τουλάχιστον βάρδιας την εβδομάδα, κατά την αντιπυρική περίοδο.

Σε περίπτωση που μέλος δεν ανταποκρίνεται συστηματικά στις υποχρεώσεις του, επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά, ή παραβιάζει τις αποφάσεις τις επιτροπής και ιδιαίτερα τους κανόνες ασφαλείας, διαγράφεται με απόφαση της επιτροπής.

 

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ!!!

Τα μέλη της

Εθελοντικής Δασοπροστασίας ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ κατά την ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ :

 1. 1.Προσφέρουν ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ τις υπηρεσίες τους, για την προστασία του Δάσους και την καταπολέμηση των πυρκαγιών.
 2. 2.Εκτελούν τα καθήκοντά τους και αναλαμβάνουν τις ευθύνες που απορρέουν από αυτά.
 3. 3.Είναι συνεπή ως προς την εκτέλεση των υπηρεσιών τους. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος κωλύεται να εκτελέσει μια προγραμματισμένη υπηρεσία ειδοποιεί έγκαιρα ώστε να αντικατασταθεί.
 4. 4.Συνεργάζονται πρόθυμα με όλους τους φορείς που εμπλέκονται στο πρόγραμμα Δασοπροστασίας.
 5. 5.Παραλαμβάνουν υπ’ ευθύνη τους τα υλικά και τον εξοπλισμό και τα προσέχουν με ευλάβεια μέχρι να τα παραδώσουν στον υπεύθυνο βάρδιας & μόνον.
 6. 6.Διατηρούν το χώρο τους (φυλάκιο, παρατηρητήριο, κλπ.) καθαρό και τακτοποιημένο.
 7. 7.Όταν κινούνται στο χώρο επιτήρησης, οδηγούν τα οχήματά τους με σύνεση, προσοχή και ασφάλεια !
 8. 8.Εκτελούν με προθυμία τις εκάστοτε οδηγίες του υπεύθυνου βάρδιας και δεν παραμένουν μέσα στο χώρο του ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ χωρίς σοβαρό λόγο.
 9. 9.ΕΙΝΑΙ ΕΥΓΕΝΙΚΟΙ, ΔΕΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΕΠΙΤΗΡΟΥΝ !!!
 10. 10.ΤΗΡΟΥΝ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΪΑ.