Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies όπως αυτή περιγράφεται στην πολιτική των cookies.
Εκτύπωση

Ψηφίστηκε ο κανονισμός λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου

on .

koinonikopantopoleiopapagou-xol

Ψηφίστηκε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο ο κανονισμός λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου και έτσι δόθηκε μία πρώτη προσέγγιση του θέματος με το δήμαρχο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναδιαμόρφωσής του. Σας παραθέτουμε τα πιο χρήσιμα σημεία του κανονισμού που αφορούν σε πρακτικά ζητήματα.

Καταρχήν, το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί δυο φορές την εβδομάδα κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 10:00 με 14:00.

Δικαιούχοι είναι οι άποροι και οι οικογένειες με οικονομική αδυναμία. Μία οικογένεια έχει οικονομική αδυναμία όταν το συνολικό εισόδημά της δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 20% για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο. Αυτό το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 20% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω.

Οι κάτοικοι Παπάγου-Χολαργού που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις  πέρα από τη συμπλήρωση της αίτησης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας ΔΟΥ ή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποβολής στη ΔΟΥ φορολογικής δήλωσης, θεωρημένη από αυτή, τα έντυπα (φορολογικά) Ε1και Ε9 του προηγούμενου οικονομικού έτους και  λοιπά κατά περίπτωση δικαιολογητικά (πολυτέκνου, αναπηρίας ΟΑΕΔ κλπ). Η αίτηση υποβάλλεται στο δήμο και χρεώνεται στην Επιτροπή Διαχείρισης για αξιολόγηση και ιεράρχηση.

Στη συνέχεια η επιτροπή Διαχείρισης αξιολογεί τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια, ιεραρχεί τις ανάγκες των αιτούντων και καταρτίζει κατάσταση των δημοτών που θα εξυπηρετούνται για τακτό χρονικό διάστημα (το οποίο μπορεί να ανανεώνεται) από το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Η κατάσταση αυτή πέρα από τα στοιχεία του εξυπηρετουμένου περιλαμβάνει τον αριθμό των προστατευομένων μελών της οικογένειας του εξυπηρετουμένου και τα χορηγούμενα μηνιαίως είδη ανάλογα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των προστατευομένων μελών της οικογένειας.

Αυτή η κατάσταση παραδίδεται στους υπαλλήλους του δήμου που ορίζονται για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου προκειμένου να παράσχουν στους ενδιαφερομένους τα είδη.

Επιπλέον, οι εξυπηρετούμενοι εφοδιάζονται από το δήμο με κάρτα παροχών, με την οποία αποκτούν πρόσβαση στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Η κάρτα έχει περιορισμένη διάρκεια και ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να ορίσει ένα δεύτερο πρόσωπο ως εκπρόσωπό του σε περίπτωση αδυναμίας παραλαβής  των ειδών. Σε περίπτωση που και ο εκπρόσωπος αδυνατεί να παραλάβει τα είδη, η διανομή μπορεί να γίνει μέσω του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.

Ο κάθε δικαιούχος λαμβάνει τρόφιμα μια φορά το μήνα εκτός και αν οι δυνατότητες του  Παντοπωλείου επιτρέπουν τη λήψη μια φορά το δεκαπενθήμερο.

Επίσης, ο υπεύθυνος για τη διαχείριση των ειδών του Κοινωνικού Παντοπωλείο ο οποίος είναι υπάλληλος του δήμου υποχρεούται να παραδίδει στους εξυπηρετουμένους τις ακριβείς ποσότητες ειδών χωρίς να τις αυξάνει ή μειώνει χωρίς λόγο, υποχρεούται ακόμη να τηρεί την επιβεβλημένη εχεμύθεια, να παραδίδει στους εξυπηρετουμένους κατά προτεραιότητα τα προϊόντα που πλησιάζει η λήξη τους, να εκδίδει απόδειξη παραλαβής στο χορηγό κ.α

Τέλος, τα παρεχόμενα είδη προέρχονται από δωρεές και χορηγίες και αν διαπιστωθεί ανεπάρκεια είναι δυνατή η προμήθειά τους από το δήμο σε βάρος του προϋπολογισμού του.

Να σημειώσουμε ότι στο δημοτικό συμβούλιο τον κανονισμό καταψήφισε ο κ. Γιώργος Ρεμούνδος  ο οποίος χαρακτήρισε απαράδεκτα χαμηλά τα εισοδηματικά κριτήρια.


Simple Disqus Comments