Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies όπως αυτή περιγράφεται στην πολιτική των cookies.
Εκτύπωση

Για τις πλημμύρες στο δήμο. Άρθρο του Κώστα Τσοχαλή

on .

tsoxalisfinal23

Με άρθρο του ο τ. Αντιδήμαρχος Οικονομικών και δημοτικός σύμβουλος Κώστας Τσοχαλής αναφέρεται στην καταιγίδα της Παρασκευής, σε όσα άφησε πίσω της αλλά και στις ευθύνες των αρμοδιων φορέων και τεχνικών τους υπηρεσιών.

Άλλη μια βροχή σήμερα (22/2) με ένταση πενταετίας στην ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου και πάλι ‘χαλασμός’. Και πάλι εμφανίσθηκαν, όπως συνηθίζεται, αρμόδιοι-αναρμόδιοι στα κανάλια κλπ. να δικαιολογήσουν την ανυπαρξία τους, στις θέσεις που έχουν ταχθεί για να υπηρετήσουν την κοινωνία, την ανικανότητά τους να επιλύσουν τα απλούστατα της καθημερινότητάς μας. Σε καμιά περίπτωση η ένταση βροχής (ο όγκος βρόχινου νερού που πέφτει σε δεδομένη επιφάνεια και σε καθορισμένο χρόνο) πενταετίας ή δεκαετίας ή εικοσαετίας ή πεντηκονταετίας δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ‘θεομηνία’ (όπως πολλοί θα μας πουν), ΟΣΕΣ καταστροφές και αν προκαλέσει. Σχεδόν εξ ολοκλήρου (αν εξαιρέσουμε τις αγροτικές καλλιέργειες όπου υπεύθυνοι για την κατά το δυνατόν προστασία τους από ενδεχόμενη βροχή έντασης είναι οι αγρότες), επειδή γνωρίζουμε τα υδραυλικά χαρακτηριστικά κάθε υέτιας παροχής, η κακή μελέτη/κατασκευή των δημόσιων τεχνικών έργων θα είναι η αιτία, για τις όποιες καταστροφές μπορεί να προκαλέσει μια εντατική βροχή, είτε σε αυτό καθαυτό το τεχνικό έργο (π.χ. γέφυρες, οδοστρώματα, πλημμυρισμένοι αστικοί κοινόχρηστοι χώροι κλπ) ή σε φυσικό περιβάλλον έχον άμεση κατασκευαστική εξάρτηση με ήδη κατασκευασθέν στην πληγείσα φυσική περιοχή τεχνικό έργο (π.χ. κατολίσθηση φυσικού πρανούς λόγω κατασκευής δρόμου). 

Με λίγα λόγια, αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι 1/ οι φορείς (δήμοι, περιφέρειες, οργανισμοί, κυβέρνηση) που χρηματοδοτούν την υλοποίηση του έργου και 2/ οι τεχνικές τους υπηρεσίες που αφενός, είτε οι ίδιες ‘μελετούν’ το έργο είτε επιβλέπουν την ‘εκπόνηση της μελέτης’ από ιδιωτικές μελετητικές εταιρείες με ανάθεση, και αφετέρου κατασκευάζουν το έργο σύμφωνα με την ήδη εγκριθείσα από το φορέα τεχνική μελέτη, είτε από μόνες τους (με αυτεπιστασία) είτε επιβλέποντας την κατασκευή τους από ιδιωτικές εργοληπτικές εταιρείες (με διαγωνισμό).

Επειδή το ύψος της χρηματοδότησης (φορέας) συναρτάται κυρίως/συνήθως με τον επιδιωκόμενο όγκο/μέγεθος/ποσότητα του υπό κατασκευήν δημόσιου έργου, είναι φανερό ότι το βάρος για την επιτευχθείσα ποιότητα του κατασκευασθέντος δημόσιου έργου (μικρού ή μεγάλου προϋπολογισμού) έχει άμεση σχέση με την εκ μέρους του Διευθυντή και επιβλεπόντων μηχανικών  της τεχνικής του φορέα υπηρεσίας προσφερόμενη εργασία και στη φάση της μελέτης και στη φάση της κατασκευής (πόσο καλοί γνώστες του αντικειμένου είναι και πόσο τίμιοι ώστε να μην αποδεχθούν/εγκρίνουν στο εκτελούμενο έργο κατασκευαστικές ατέλειες έναντι χρηματικού ανταλλάγματος εκ μέρους του κατασκευαστή του έργου). Ενδεχομένως έμμεση ευθύνη έχει και ο φορέας του έργου όταν δεν κατορθώνει να ‘εμπνεύσει’ στην τεχνική του υπηρεσία μια άλλου είδους αντιμετώπιση των τεχνικών του ζητημάτων. Αμφότεροι όμως, φορέας και η τεχνική του υπηρεσία, είναι εξ ‘αδιαιρέτου συνυπεύθυνοι’, όταν δεν αποτρέπουν ή αδυνατούν να αποτρέψουν κατασκευαστικές επεμβάσεις, προς το χειρότερο από τεχνικής άποψης, από άλλους φορείς ή από μεμονωμένους ιδιώτες (π.χ. δημότες), σε ήδη και με δικά τους έξοδα διαμορφωμένο κοινόχρηστο τους χώρο (όπως στους κοινόχρηστους χώρους ενός δήμου π.χ. δρόμοι).

Λόγω της πολύχρονης εμπειρίας μου στη μελέτη/κατασκευή δημοτικών έργων, ως μηχανικού/επιθεωρητή δημοσίων έργων του Υπουργείου Εσωτερικών/ΥΠΕΧΩΔΕ επί τέσσερις περίπου δεκαετίες, θα μπορούσα να σας απαριθμήσω δεκάδες μελετητικές/κατασκευαστικές ατέλειες γενόμενων δημοτικών/δημόσιων τεχνικών έργων, μερικές των οποίων - επειδή δεν απαιτήθηκε εκ μέρους της επιβλέπουσας υπηρεσίας η έγκαιρη διόρθωσή τους, σύμφωνα και με το λεχθέν ‘κάλλιον το προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν’ - επέφεραν, όταν ‘συνέτρεξαν’ διάφοροι παράγοντες μεταξύ των οποίων και βροχή έντασης, δυσθεώρητα για το φορέα κατασκευής οικονομικά αποτελέσματα. (π.χ. ορισθείς πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής τοίχου αντιστήριξης από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα, ύψους 2,5 μέτρων και μήκους 300 μέτρων, κατά μήκος αγροτικού δρόμου σε κοινότητα του νομού Κορινθίας, έκπληκτος διαπίστωσα την ορισθείσα ημέρα παραλαβής ότι ο τοίχος είχε εξ ολοκλήρου καταρρεύσει με αφορμή βροχή έντασης την προηγούμενη νύχτα, αλλά πραγματική αιτία τη λανθασμένη τεχνική μελέτη αναφορικά με την ‘ώθηση γαιών’).

Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα στην οδό Μενίππου (Χολαργός) - και για τα οποία ενημέρωσα χωρίς αποτέλεσμα τους αρμοδίους (έστω προφορικά) - είναι αρκετά για την κατανόηση αυτών που προανέφερα. α) Προ ετών, από άλλον φορέα, κατασκευάσθηκε στην οδό Μενίππου αγωγός ομβρίων. Μία εσχάρα απαγωγής ομβρίων αντί να τοποθετηθεί κατά μήκος του ρείθρου (όπως απαιτεί η ελαχιστότατη κοινή λογική), κατασκευάσθηκε στο ‘καμπαρί’ (δίπλα στον άξονα) του δρόμου, προφανώς επειδή έτσι συνέφερε στον εργολάβο, με την ανοχή της επιβλέπουσας τεχνικής υπηρεσίας του φορέα και με κωφεύουσα την τεχνική υπηρεσία του δήμου μας. Νομίζω ότι θα αποτελεί, για όσο διάστημα θα εξακολουθεί να παραμένει εκεί και ως έχει, παγκόσμια πρωτοτυπία. β) Περίπου μια φορά, κάθε δύο χρόνια, τα ημιυπόγεια καταστήματα και ο προαύλιός τους χώρος της πολυκατοικίας όπου διαμένω (Μενίππου  και Δωρίδος) πλημμυρίζουν κατά τη διάρκεια βροχής έντασης. Αιτία, ο ‘κατερχόμενος’ προς Μεσογείων μεγάλος όγκος βρόχινου νερού των παραλλήλων μεταξύ τους οδών 17 Νοεμβρίου  και Βιτάλη, που στο ύψος της καθέτου σε αυτές οδού Μενίππου, εισέρχονται σε αυτήν (λόγω της μεταξύ τους υψομετρικής μορφολογίας του οδοστρώματος που διευκολύνει προς τούτο) και συμβάλλουν στο σημείο τομής Μενίππου και Δωρίδος (ενδιαμέσως παράλληλη των οδών 17 Νοεμβρίου και Βιτάλη). Προ ολίγων μηνών κατασκευάσθηκαν στην οδό Βιτάλη τα πεζοδρόμια και τα κρασπεδόρειθρα (μελέτη και επίβλεψη κατασκευής: η τεχνική υπηρεσία του δήμου). Είτε υπήρξε εγκεκριμένη σχετική υψομετρική μελέτη είτε όχι, τα ρείθρα κατασκευάσθηκαν υψομετρικά σύμφωνα με τη δεδομένη υψομετρική κατάσταση του υπάρχοντος παλιού οδοστρώματος που παρέμεινε ως είχε. Με αποτέλεσμα να χαθεί η μοναδική ευκαιρία να λυθεί, άπαξ δια παντός, το πρόβλημα που ανά διετία ταλανίζει την πολυκατοικία μας.                               

Κώστας Χαρ. Τσοχαλής
δημοτικός σύμβουλος Παπάγου-Χολαργού


Simple Disqus Comments