Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies όπως αυτή περιγράφεται στην πολιτική των cookies.
 για Νewsletter    

Εκτύπωση

Aπάντηση προς Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παπαγεωργίου Άκη

on .

ksydis2013feb

Aπάντηση προς Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παπαγεωργίου Άκη

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού έχει λάβει σημαντικές επιχορηγήσεις από χρηματοδοτούμενα προγράμματα κατά τη διετία 2011-2012. Συγκεκριμένα έχει χρηματοδοτηθεί για την κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων (ΕΣΠΑ),  για την ανακατασκευή πεζοδρομίων (Πράσινο Ταμείο), για τη σύνταξη μελετών για πλατείες και παιδική χαρά (ΜΟΔ-Τεχνική Υποστήριξη Δήμων), ενώ έχει συμμετάσχει και σε προγράμματα όπως το Προγράμμα Κοινοφελούς Εργασίας, όπου άνεργοι εργάζονται στο Δήμο για διάστημα 5 μηνών, το Πρόγραμμα Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (ΕΣΠΑ), που επιδοτεί την ένταξη παιδιών στους παιδικούς σταθμούς και το καινοτόμο πρόγραμμα Waste2Bio (Life+), όπου οικιακά οργανικά απορρίμματα μετατρέπονται σε βιοκαύσιμα μέσα από ειδική επεξεργασία. Υπέβαλε επίσης ολοκληρωμένη πρόταση και για την κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Παπάγου, που θα ξεκινήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παράλληλα προχωρεί την ένταξη της κατασκευής του κολυμβητηρίου Τσακού στο Πρόγραμμα Jessica, ώστε να εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή της από το πρόγραμμα και έχουν ξεκινήσει οι προκαταρκτικές ενέργειες για την αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας φωτιστικά σώματα εξοικονόμησης ενέργειας και την ανάπτυξη και εγκατάσταση διαδραστικού ψηφιακού χάρτη απεικόνισης του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, ώστε αυτά να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η υποβολή της συμμετοχής του Δήμου μας σε ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα εξαρτάται από το κατά πόσο το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά τις ανάγκες του Δήμου μας, από τις προϋποθέσεις συμμετοχής, και από το ποσοστό συμμετοχής ιδίων πόρων του Δήμου επί του συνολικού ποσού χρηματοδότησης. Πολλά από τα προγράμματα απευθύνονται σε συμπράξεις φορέων, όπου ο δικαιούχος είναι κάποια Μ.Κ.Ο. ή κάποια αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρία και ο Δήμος δε μπορεί να υποβάλει αυτόνομα πρόταση. Η πρόσκληση για τα τοπικά σχέδια απασχόλησης, όπως και η πρόσκληση για τις τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης ομάδων, αφενός απαιτούν τη σύμπραξη πολλών φορέων, όπως αναπτυξιακές εταιρίες κ.ά. και αφετέρου απευθύνονται σε Δήμους ή και Περιφέρειες που διαθέτουν πολλές και μεγάλες επιχειρήσεις, ικανές να απορροφήσουν το αριθμό των ενδιαφερομένων ανέργων.

Το πρόγραμμα της δημιουργίας εθνικού δικτύου άμεσης κοινωνικής παρέμβασης εκτός από τη σύμπραξη με κάποια Μ.Κ.Ο. θέτει επιπροσθέτως πληθυσμιακά κριτήρια για τη συμμετοχή του Δήμου, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η σύμπραξη με άλλους όμορους Δήμους. Ο Δήμος μας έχει ξεκινήσει ενέργειες και υποβάλλει πρόταση στη δεύτερη φάση του συγκεκριμένου προγράμματος, Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Άξονας 4) με στόχο τη δημιουργία και ενίσχυση κοινωνικών δομών αντιμετώπισης της φτώχειας, όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα δημιουργηθεί και Γραφείο Διαμεσολάβησης Εργασίας, που θα καλύπτει τις ανάγκες στήριξης ανέργων.

Για τις ανακατασκευές πεζοδρομίων, ο Δήμος πέραν από τη χρηματοδότηση που έχει ήδη λάβει από το Πράσινο Ταμείο, αναμένει την έναρξη νέας πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση και άλλων αντιστοίχων έργων από το Πράσινο Ταμείο.

Άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία ο Δήμος δεν δήλωσε συμμετοχή εμφανίζουν εξαιρετικά μεγάλο βαθμό πολυπλοκότητας και απαιτούν συμπράξεις πολλών φορέων από τουλάχιστον 5 διαφορετικές χώρες της Ε.Ε., ενώ έχουν κυρίως ερευνητικό χαρακτήρα και απαιτούν μεγάλο ποσοστό συμμετοχής από ίδιους πόρους.

Ο Δήμος εξετάζει τη συμμετοχή του σε όλα τα προγράμματα σταθμίζοντας τα οφέλη, το κόστος και τις προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση δίνει μεγάλη σημασία στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα και επιδιώκει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίησή τους.  

Όσον αφορά το χαρακτηρισμό της πολιτικής της Δημοτικής Αρχής ως “συντηρητικής και ξεκάθαρα διαχειριστικής”, αυτόν το χαρακτηρισμό το δεχόμεθα υπό την έννοια ότι η “συντηρητική” και “διαχειριστική” πολιτική είναι αυτή που οδήγησε στη μείωση των δημοτικών τελών κατά 15%, στη δημιουργία περισσεύματος στο δημοτικό μας ταμείο, στη μη δανειοδότηση του Δήμου μας καθ’όλη τη διετία 2011-2012, στην εξόφληση περίπου 3.000 τιμολογίων, που μας κατέλειπε η προηγούμενη δημοτική αρχή Χολαργού, στην εφαρμογή εδώ και καιρό σωστής κοινωνικής πολιτικής και στη φήμη του Δήμου μας ως ενός νοικοκυρεμένου δήμου και ενός εκ των ελαχίστων δήμων της χώρας με ελάχιστα ή μηδαμινά οικονομικά προβλήματα.

Επομένως όσα αναφέρει ο δημοτικός σύμβουλος κ. Άκης Παπαγεωργίου στο σχετικό δημοσίευμα του είναι υπερβολικά, και δεν εστιάζουν στον πυρήνα του θέματος, αλλά εκτιμούμε ότι επιθυμεί να δημιουργήσει εντυπώσεις οι οποίες απέχουν πολύ από την πραγματικότητα και δεν απεικονίζουν τις ενέργειες και τα επιτεύγματα της δημοτικής αρχής. Αφενός λοιπόν δε λαμβάνει υπόψην του τις ιδιαίτερες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ένταξη σε συγκεκριμένα προγράμματα και αφετέρου τα ποσά που αναφέρει αφορούν τη μέγιστη δυνατή χρηματοδότηση των προγραμμάτων σε περίπτωση ένταξης ενός δήμου σε ορισμένα από αυτά και όχι το ποσό που θα αναλογούσε σε ένα Δήμο του δικού μας μεγέθους. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε υποχρέωσή μας να συστήσουμε στον κ. Παπαγεωργίου να έρχεται σε επαφή με τους αρμόδιους του Δήμου για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ώστε να είναι πιο εποικοδομητική η προσφορά του, αντί να καταφεύγει στις δημοσιεύσεις των απόψεών του και της κριτικής του στα ηλεκτρονικά μέσα και στον τοπικό τύπο.

Με εκτίμηση,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΞΥΔΗΣ