Τρίτη, 02 Ιουνίου 2020 01:46

Ακίνητο για σχολείο ζητά να νοικιάσει ο Δήμος

enoikiastirio

Μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση αιθουσών Νηπιαγωγείου και Δημοτικού σχολείου προκήρυξε ο Δήμος Παπάγου–Χολαργού, όπως ήταν αναμενόμενο.

Κι έτσι επίσημα πλέον αναγνωρίσθηκε από τη Δημοτική Αρχή η μεγάλη έλλειψη αιθουσών που εκπαιδευτικοί και γονείς δεικδίκησαν ακόμη πιο έντονα το τελευταίο διάστημα. Ο Δήμαρχος και σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αλλάζοντας τη ρητορική των προηγούμενων ετών διεπίστωσε τελικά ότι κατά τα τελευταία σχολικά έτη έχει διαμορφωθεί μία αύξηση του 15% στους μαθητές των Δημοτικών της πόλης μας.

Επικρατέστερο ακίνητο για την εκμίσθωση το σχολικό κτίριο της Ναυαρίνου, σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις του ίδιου του Δημάρχου Ηλ. Αποστολόπουλου που φέρουν τον ιδιοκτήτη και παλιό γνωστό Χολαργιώτη Γιώργο Σπυρόπουλο να επιθυμεί να εκμισθώσει το ακίνητο του στο Δήμο, αφού τον προσεχή Ιούνιο λήγει και η σύμβαση που διατηρεί με το Πολωνικό Σχολείο.
 
Το παράδοξο της προκήρυξης αποτελεί η διάρκεια που ορίζεται στα 5 έτη που δεν καλύπτουν τη διάρκεια της οκταετούς υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ανανέωση του συμβολαίου θα μπορεί να γίνει σε άλλα 5 έτη  μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζουν τα στοιχεία που πρέπει να πληρούνται για την εκμίσθωση, σύμφωνα με την προκήρυξη, ώστε το όποιο ακίνητο να κριθεί θετικά από την Επιτροπή Καταλληλότητας.

Το ακίνητο θα πρέπει:

- να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού
- να είναι προσπελάσιμο
- να έχει συνολικό εμβαδόν (το οικόπεδο) τουλάχιστον 1.100 τ.μ.
- να αριθμεί κατ’ ελάχιστο 9 κατάλληλες σύμφωνα με την κειμένη Νομοθεσία αίθουσες διδασκαλίας
- να αριθμεί κατ’ ελάχιστο δύο (2) γραφεία δασκάλων – διδασκόντων
- να διαθέτει αποθηκευτικό χώρο,
- να αριθμεί κατ’ ελάχιστο 2 τουαλέτες αγοριών και 2 τουαλέτες κοριτσιών,
- να διαθέτει επαρκή περιφραγμένο αύλειο χώρο τουλάχιστον 700 τ.μ.,
- να διαθέτει χώρους για φύλακα και κυλικείο (ή δυνατότητα κατασκευής τους),
- να είναι καλά διατηρημένο και να διαθέτει κεντρική θέρμανση.
- στους ανωτέρω χώρους θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες ΑΜΕΑ ή αλλιώς η δυνατότητα κατασκευής τους με δαπάνες του ιδιοκτήτη.
- να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας για στέγαση σχολικής μονάδας που αναφέρονται στην απόφαση ΥΑ 37237/ΣΤ1 (ΦΕΚ Β635/2007) της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 168655/2018 (ΦΕΚ 4519/Β) όμοιά της και συγκεκριμένα:
  - Ασφάλεια Πρόσβασης.
  - Αποφυγή κεντρικών οδικών αρτηριών με μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, σιδηροτροχιών, σταθμών λεωφορείων και τραίνων, σταθμών φορτηγών διακίνησης εμπορευμάτων, αεροδρομίων κλπ και γενικότερα κάθε χώρου που η λειτουργία του αποτελεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των μετακινούμενων μαθητών από και προς το σχολείο.

Ασύμβατες χρήσεις:
- Ο προτεινόμενος χώρος επιβάλλεται να βρίσκεται σε απόσταση κατ’ ελάχιστον ίση με την οριζόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων και σύμφωνα με τους εκάστοτε περιορισμούς που επιβάλλουν οι αρμόδιοι φορείς κατά το στάδιο της αδειοδότησης της οχλούσας δραστηριότητας όπως αυτή καθορίζεται για τα κατωτέρω:
  - Κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ραντάρ, πυλώνες και κέντρα υψηλής τάσης της ΔΕΗ.
  - Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.
  - Βιομηχανικές δραστηριότητες, αποθήκες επικίνδυνων εμπορευμάτων.
  - Καταστήματα όπως μπαρ, καφετέριες καφενεία, χώροι τυχερών παιγνίων, κλπ.
  - Σωφρονιστικά ιδρύματα, νοσοκομεία, Νεκροταφεία.
  - Εν γένει θα πρέπει να αποφεύγονται γενικά χώροι ή λειτουργίες, που αποτελούν εστίες ηχορύπανσης, ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, πυρκαγιάς, εκρήξεων και λοιπών μολύνσεων ώστε να αποτρέπονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που απορρέουν από τη γειτνίαση.
- Να διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (δυνατότητα αερισμού, φυσικό φωτισμό θέρμανση και ψύξη, μέσα σκιάσεως, ύδρευση, ηλεκτρομηχανικές εγκαταστάσεις σύγχρονης και υψηλής τεχνολογίας κλπ.)
- Τα δομικά υλικά κατασκευής του να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία όπως πχ Αμίαντο.

Ο φάκελος για το κάθε ακίνητο μεταξύ άλλων θα πρέπει να περιέχει:

- Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν-

- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά.
- Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρμόδιας αρχής (πολεοδομίας ή Δήμου) για τη νομιμότητα κατασκευής του κτιρίου και μελέτη στατικότητας πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού και τα ωφέλιμα φορτία που μπορεί να αναλάβει.
- Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, για χρήση σχολικού κτηρίου.
- Εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ή υπεύθυνη δήλωση ότι, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομα του, θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας και ασφάλειας.Και τώρα σκεφτείτε πόσα από αυτά τα κριτήρια πληρούν τα κτίρια που λειτουργούν ήδη ως σχολεία!...


Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.