Σάββατο, 06 Ιουνίου 2020 01:19

Στο Δημοτικό Συμβούλιο ο οικονομικός προϋπολογισμός και τα έργα για το 2020

dimotikosymvnew

Σε διπλή συνεδρίαση την επόμενη Δευτέρα 11 και Τρίτη 12 Νοεμβρίου καλείται το Δημτοικό Συμβούλιο να συζητήσει και να αποφασίσει τις οικονομικές προτεραιότητες και τα έργα που θα γίνουν για το 2020 στο Δήμο Παπάγου Χολαργού.

Για μια ακόμη φορά θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση τα σχολεία, με θέμα που φέρνει η Ένωση Γονέων για ερωτήματα της που δεν έχουν απαντηθεί από τη Δημοτική Αρχή, ενώ θα συζητηθεί, όπως συνήθως και πρόταση από την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου για την κοπή 8 δέντρων!


Διαβάστε την Ημερήσια Διάταξη για την 11η Νεομβρίου:

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 12/2019 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Ενημέρωση και συζήτηση του υπ΄ αριθ. 26704/2019 έγγραφου της Ένωσης Γονέων, για θέματα που απασχολούν τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
3. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ).
4. Ορισμός μελών στο Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας.
5. Αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβουλίο του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)».
6. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής καταγραφής και καταστροφής υλικών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
7. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
8. 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
9. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 3ου τριμήνου 2019.
10. Ένταξη του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω «ΔΙΑΣ Portal» και ορισμός χρηστών και επιπέδων πρόσβασης στην εφαρμογή.
11. Οικονομική επιχορήγηση σε Συλλόγους του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
12. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Κοινότητα Παπάγου
α. Λάρνακος 9, β. Μονής Κύκκου 6, γ. Λάρνακος και Μονής Κύκκου 4, δ. Μπλέσσα 9, ε. Δογαρόπουλου και Μαυραγάνη (γωνία).
• Κοινότητα Χολαργού α. Χίου 15, β. Κατσιμπίρη 44
13. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2020.
14. Έγκριση του από 04.11.2019 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπής Παραλαβής έργου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
15. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας υλικών, που χρησιμοποιούνται στο έργο ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: «Κατασκευή κτιρίου Πολυϊατρείων και Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου».
16. Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού εδάφους του έργου: «Κατασκευή κτιρίου Πολυϊατρείων και Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου» και ορισμός τρίτου μέλους της επιτροπής.
17. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθ. 212/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, των αποφάσεων 136/2018, 184/2018, 296/2018, 17/2019 και ενσωμάτωση στον Πολεοδομικό Κανονισμό της Γενικής Διάταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Χολαργού (Φ.Ε.Κ. 132/ΑΑΠ/2016), περί καθορισμού ύψους οικοδομών στα 16μ.
18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων - Λυκείων, έτους 2018-2019».
19. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων, έτους 2018-2019».
20. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Κέντρου Χολαργού»
21. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικός) του έργου: «Συντήρηση παιδικών χαρών 2018».
22. Απολογισμός 25ου Φεστιβάλ Παπάγου - Χολαργού.
23. Συμμετοχή των σχολείων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, στο Εθνικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μαθητών Σχολικής Ηλικίας και Εκπαιδευτικών, στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση «KIDS SAVE LIVES - ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ».
24. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Δαγκλή 10 απέναντι).
25. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Ασπασίας 85).
26. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Αριστοφάνους 22).


Διαβάστε την Ημερήσια Διάταξη για την 12η Νεομβρίου:

1. Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
2. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Παπάγου - Χολαργού, έτους 2020.

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.