Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020 07:23

Η ορκωμοσία των νέων αιρετών στα δημοτικά όργανα Παπάγου-Χολαργού

orkomosia

Την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία του Δημάρχου, των Δημοτικών Συμβούλων και των Συμβούλων Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού. Η τελετή θα είναι ανοιχτή στο κοινό ως δημόσια συνεδρίαση και θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου με ώρα έναρξης τις 20.00 μ.μ. Σύμφωνα με το πρόγραμμα ο Δήμαρχος Ηλίας Αποστολόπουλος θα απευθύνει ομιλία στους παρευρισκόμενους, ενώ θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων.

Τον όρκο βάσει του Νόμου αποτελεί το κείμενο: «Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».
Όσοι αιρετοί επιθυμούν δίνουν τον παραπάνω όρκο ενώπιον του Ιερού Ευαγγελίου ή αν κάποιος αιρετός πιστεύει σε θρησκεία ή δόγμα που επιβάλλει ίδιο τύπο όρκου, τότε, εφόσον το επιθυμεί, ο όρκος δίδεται κατά τον τύπο αυτό (πχ ενώπιον του κορανίου).
Επίσης, εάν κάποιος αιρετός δεν πιστεύει σε καμία θρησκεία ή σε θρησκεία που δεν επιτρέπει όρκο, δηλώνει τα αναφερόμενα στον όρκο, στην τιμή και τη συνείδησή του, με τον εξής τρόπο:
«∆ηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».

Ο νομοθέτης επιβάλλει ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση και ανάληψη καθηκόντων των δημοτικών και περιφεριακών αρχών, την προηγούμενη ορκωμοσία των εκλεγέντων, με την οποία δεσμεύονται να διοικήσουν το ∆ήμο σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους. Η υποχρέωση αυτή επιβάλλεται, διότι ο νομοθέτης δεν δέχεται την εγκατάσταση και την επαγόμενη ανάληψη καθηκόντων, χωρίς να έχουν ήδη ορκισθεί οι εκλεγέντες. Η ορκωμοσία, επομένως, είναι εσωτερικής φύσης πράξη, που δηλώνει μία ηθική δέσμευση και δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη.

Κάθε δημοτική περίοδος και συνεπώς και κάθε θητεία των αιρετών είναι αυτοτελής. Ως εκ τούτου, εάν κάποιοι αιρετοί έχουν επανεκλεγεί, ακόμη και στο ίδιο αξίωμα, που κατείχαν την προηγούμενη δημοτική περίοδο, τούτο δεν σημαίνει συνέχιση της θητείας τους, και για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ορκιστούν, μαζί με τους άλλους αιρετούς.

Στη διαδικασία της ορκωμοσίας παρευρίσκονται όλοι οι αιρετοί, δεν παρέχεται, δηλαδή, από τη νομοθεσία η δυνατότητα ορκωμοσίας των αιρετών κατά δημοτικές παρατάξεις, όπως και δεν παρέχεται η δυνατότητα ορκωμοσίας των αιρετών ανά εκλογική περιφέρεια ή αξίωμα (πχ τακτικά μέλη των Κοινοτήτων κλπ). ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που κάποιος, για οποιονδήποτε λόγο, δεν δώσει όρκο την καθορισμένη στην πρόσκληση του εκλεγέντος ∆ημάρχου ημερομηνία, μπορεί να προσέλθει στο ∆ημοτικό κατάστημα, πριν από την 31η Αυγούστου σε νέα, ορισθείσα από τον εκλεγέντα ∆ήμαρχο, ημερομηνία και να ορκιστεί.

Τέλος όσοι επιθυμούν να αποποιηθούν την εκλογή τους θα πρέπει να το πράξουν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από την έναρξη της δημοτικής περιόδου, δηλ. μέχρι και την 21η Αυγούστου. Εάν δεν δηλώσουν αποποίηση της εκλογής τους μέχρι την ημερομηνία αυτή, τότε θεωρείται ότι την έχουν αποδεχθεί. Στην περίπτωση αυτή, εάν ο ενδιαφερόμενος δεν δώσει όρκο μέχρι την 31η Αυγούστου, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμά του.


ΠΗΓΗ: www.myota.gr
φωτό αρχείου


Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.