Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τη διακοπή λόγω προεκλογικής περιόδου

DIMOTIKO SYMVOULIOt

Την Πέμπτη 20 Ιουνίου στις 19:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από δίμηνη σχεδόν διακοπή λόγω προεκλογικής περιόδου. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 6/2019 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, στο
πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», πρόσκληση VIII, που αφορά στην εκπόνηση μελετών και υλοποίηση
μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας, στο πλαίσιο του άξονα
προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες Δήμων».
3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
5. Εξειδίκευση πιστώσεων για εκδηλώσεις τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
6. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
7. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Δημοτική Κοινότητα Παπάγου
o Ελλησπόντου 4
o Μεγάλο Πάρκο (πέριξ Piu Verde)
• Δημοτική Κοινότητα Χολαργού
o Σύρου 2
o Ναυαρίνου 23.
8. Έγκριση του από 15.05.2019 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής
Έργων τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
9. Έγκριση του από 11.06.2019 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής
Έργων τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου τής ποιότητας υλικών, που χρησιμοποιούνται στην
κατασκευή ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: «Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων -
Δημοτικών Σχολείων 2018-2019».
11. Παραλαβή τής μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση Κοιμητηρίου Παπάγου, Σταδίου Μαρκ Μαρσώ
Χολαργού, οδού Μακεδονίας Παπάγου και οδού Σαρανταπόρου Χολαργού».
12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής τού έργου: «Διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης
περιοχής πλατείας Φανερωμένης - παρέμβαση στην πλατεία Αγίας Τριάδος».
13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Συντηρήσεις, επισκευές
και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2016».
14. Έγκριση παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «Οριστική μελέτη με
τεύχη δημοπράτησης κύριων αγωγών όμβριων υδάτων λεκάνης Αγίου Ιωάννου Θεολόγου,
Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου» (σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2012).Αντι
15. Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης για λειτουργία νυχτερινής λεωφορειακής γραμμής στον
άξονα της Λεωφόρου Μεσογείων (υπ΄ αριθ. 15206/2019 έγγραφο του κου Περικλή Ζήκα - Επικεφαλής
«Δίκτυο Πολιτών Χολαργού - Παπάγου»).
16. Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την
τροποποίηση Κανονισμού λειτουργίας τής Εμποροπανήγυρης για τον εορτασμό τού Καθεδρικού
Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Χολαργού, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
17. Έγκριση Δ΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και
Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 83/2019
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
18. Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη «Σημειακή
τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 188Ζ της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, για αλλαγή
χρήσης από χώρο πολιτιστικού κέντρου και υπηρεσιών τού Δήμου, σε βρεφικό και παιδικό
σταθμό».
19. Έγκριση της υπ’ αριθ. 11/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη
για απαγόρευση στάθμευσης σε οδικό τμήμα τής Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού (Ξανθίππου 63).
20. Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη
για παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα τής Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού
(Σκοπέλου 5).

Εκτύπωση

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.