Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020 22:01

Στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα οι διαδικασίες της προεκλογικής εκστρατείας

dimotikosimvoulio

Μετά την θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε η πρόσκληση του Δημάρχου Αποστολόπουλου και στο κόμμα της Χρυσής Αυγής να παραβρεθεί στην κοινή συνεδρίαση για την κατανομή των χώρων των προεκλογικών περιπτέρων, η συνεδρίαση δεν πραγματοποιήθηκε αφού παρουσιάστηκαν μόνο τρεις εκπρόσωποι.
Έτσι το θέμα όπως προβλέπεται θα συζητηθεί εκτός ημερησίας στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχει προγραμματιστεί να γίνει σήμερα το μεσημέρι. Και όπως φαίνεται θα είναι και το τελευταίο πριν τις εκλογές.

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 12:00 σήμερα Πέμπτη 18.04.2019 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Χολαργού.
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:
1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 4/2019 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Διατύπωση απόψεων σχετικά με το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ για την ίδρυση ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ιλισίων».
3. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου
Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και
δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και
τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση
του επιβατικού κοινού τών Δήμων τής χώρας» και αποδοχή χρηματοδότησης.
4. Έγκριση αιτημάτων για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη, στα πλαίσια του Ενιαίου Συστήματος
Κινητικότητας - Α’ Κύκλος έτους 2019.
5. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 1
ου τριμήνου 2019.
6. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
8. Έγκριση παράτασης ισχύος τής υπ’ αριθ. 9090/2018 σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες τών υπηρεσιών τού Δήμου» και συγκεκριμένα για τα
είδη της ομάδας Α, υποομάδα Α.1. «Ανάγκες υπηρεσιών Δήμου».
9. Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 15744/2018 σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών
καθαρισμού τών γραφείων σε κτήρια του Δήμου Παπάγου - Χολαργού», σύμφωνα με τις διατάξεις
τής παρ. 1γ του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, λόγω αναπροσαρμογής τού κατώτατου μισθού και του
κατώτατου ημερομισθίου.
10. Έγκριση πιστώσεων εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
11. Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση «Ημέρα των Συλλόγων».
12. Εξειδίκευση πιστώσεων για εκδηλώσεις τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
13. Εξέταση αιτημάτων για οικονομική ενίσχυση σε Πολιτιστικούς Συλλόγους τού Δήμου Παπάγου -
Χολαργού.
14. Χρηματοδότηση του Δήμου μας για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και απόδοση αυτής στον
Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ).
15. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
16. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Δημοτική Κοινότητα Παπάγου Μαυραγάνη 6-8, Ζακυνθινού 77, Πίνδου 120-126, Λευκωσίας 36, Μπλέσσα 18
• Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, Κωνσταντινουπόλεως 22
17. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 180-181 της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.
18. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση - διευκρίνηση χρήσεων στα Ο.Τ. 168-169 κοινοχρήστων χώρων της
Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.
19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του
έργου: «Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων 2018-2019».
20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1
ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών
Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Συντήρηση Παιδικών Χαρών 2018».
21. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) - Τακτοποιητικού τού έργου:
«Ασφαλτοστρώσεις οδών έτους 2017».
22. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) - Τακτοποιητικού τού έργου: «Συντηρήσεις,
επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2017».
23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Εργασίες συντήρησης και
αναβάθμισης εγκαταστάσεων Μεγάλου Πάρκου Παπάγου».
24. Παράταση χρονικής ισχύος τών συμβάσεων ειδών για τις ανάγκες τού Κοινωνικού Παντοπωλείου
και συγκεκριμένα: α) υπ’ αριθ. 14612/2018 με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες τού
Κοινωνικού Παντοπωλείου τού Δήμου» (τμήμα Β.1.1 & τμήμα Β.1.2 «Είδη Παντοπωλείου Δήμου»).
25. Γνωμοδότηση για την ίδρυση τμημάτων ένταξης στα:
3ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου, 5ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού και στο 1ο Γυμνάσιο Χολαργού.
26. Φιλοξενία παιδιών τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού σε θερινές κατασκηνώσεις για το έτος 2019.
27. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2018, Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
28. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2018, Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
29. Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 4/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού
Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), περί έγκρισης του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του κατόπιν υποδείξεων του Γ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου,
σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 34/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
30. Έγκριση Γ΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και
Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 63/2019
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
31. Έγκριση Β΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 34/2019
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
32. Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση
στάθμευσης στις διασταυρώσεις των οδών, για τη διευκόλυνση της διέλευσης των
απορριμματοφόρων.
33. Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη
για παραχώρηση στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα τής Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού (Κιλκίς
27).
34. Έγκριση της υπ’ αριθ. 8/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την έγκριση
μελέτης σηματοδότησης διάβασης πεζών στην οδό Εθνικής Αμύνης, της Δημοτικής Κοινότητας
Παπάγου.
35. Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την έγκριση
μελέτης σηματοδότησης διάβασης πεζών στην οδό 17ης Νοεμβρίου, της Δημοτικής Κοινότητας
Χολαργού.

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.