Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies όπως αυτή περιγράφεται στην πολιτική των cookies.
 για Νewsletter    

Εκτύπωση

Αντιδράσεις κατοίκων για τις εργασίες Μενίππου και Σωκράτους

on .

menippousokratous

Αντιδράσεις κατοίκων έφεραν οι εργασίες  ανακατασκευής που γίνονται το τελευταίο διάστημα στη μικρή πλατεία στη Μενίππου και Σωκράτους.Δείτε την επιστολή των περιοίκων:

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο δήμου Παπάγου-Χολαργού

Οι υπογράφοντες, όλοι μόνιμοι κάτοικοι οικιών στη συμβολή των οδών Σωκράτους και Μενίππου Χολαργού, όπου εδώ και μερικές ημέρες κατασκευάζεται - υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου - έργο οδοποιίας (πεζοδρόμια, κρασπεδόρειθρα), έχοντας υπόψη το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (ν.3463/2006) και ειδικότερα το άρθρο του 75 που αναφέρεται στις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αρχής, ότι ‘‘Οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας’’ και ότι μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων της είναι και η ‘‘Η μελέτη των έργων συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας δήμου.’’, διαμαρτυρόμαστε για τα εξής:

Σήμερα το πρωί, επί τόπου του έργου και παρουσία ημών των κατοίκων, δόθηκε προφορική εντολή από την επιβλέπουσα του έργου (κ.Αντωνοπούλου) προς τον εργολάβο-κατασκευαστή του έργου για την κατασκευαστική αλλαγή της από πολυετίας διαμορφωμένης-προϋπάρχουσας κατάστασης στη συμβολή των ως άνω οδών. Πιο συγκεκριμένα α) να μειωθεί το πλάτος του υπάρχοντος πεζοδρομίου, σε μήκος περίπου 10,00 μέτρων (επί της δεξιάς πλευράς της οδού Μενίππου), με την αιτιολογία ότι έτσι θα κερδηθούν 3 θέσεις στάθμευσης και β) συνέπεια του (α), να μειωθεί η επιφάνεια του υπάρχοντος - στην απότμηση του οικοδομικού τετραγώνου στο σημείο αυτό - κηπαρίου, που στην ουσία διαμορφώθηκε φυτικά και συντηρείται από τους περιοίκους.

Όμως η άποψη των περιοίκων είναι ακριβώς αντίθετη, δηλαδή, ι) να αυξηθεί το πλάτος του υπάρχοντος πεζοδρομίου, σε μήκος περίπου 10,00 μέτρων, ώστε να μην σταθμεύουν καθόλου αυτοκίνητα εκεί (όπως συμβαίνει μέχρι τώρα με συνέπεια - λόγω στενότητας του καταστρώματος του δρόμου - η κυκλοφορία να είναι δυσχερής) και ιι) συνέπεια του (ι), να ‘ξανασχεδιασθεί’ η επιφάνεια του υπάρχοντος - στην απότμηση του οικοδομικού τετραγώνου στο σημείο αυτό - κηπαρίου, προς όφελος των περιοίκων αλλά και την αισθητική βελτίωση της περιοχής.

Επειδή ‘απορούμε’ πως τόσο σημαντικές αποφάσεις για τη διαβίωσή μας, λαμβάνονται προφορικά, παρακαλούμε, δείξτε λίγο ενδιαφέρον για την περίπτωση μας, και οτιδήποτε αποφασίσετε, να προχωρήσει στη διαδικασία υλοποίησης  βάσει έγγραφων στοιχείων (εγκεκριμένο σχέδιο εφαρμογής κλπ), ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όποιον από τους περιοίκους να προσφύγει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

 Σας ευχαριστούμε                            

menippousokratous2