Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies όπως αυτή περιγράφεται στην πολιτική των cookies.
 για Νewsletter    

Εκτύπωση

Μέρα 4η: Η χρησιμότητα ενός υπεύθυνου για το ποδήλατο

on .

evdomadaviosimis13long

Για την 4η μέρα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας οι Ποδηλάτες Π-Χ μας εξηγούν τη χρησιμότητα ενός υπεύθυνου για το ποδήλατο και τη βιώσιμη κινητικότητα:

Η χρησιμότητα ενός υπεύθυνου για το ποδήλατο και τη βιώσιμη κινητικότητα

Η οργάνωση μιας πολιτικής υπέρ του ποδηλάτου απαιτεί τη συνεργασία διαφόρων τομέων της διοίκησης (πολεοδομία, δημόσια έργα, δημόσιες μεταφορές, εκπαίδευση, τροχαία) και, ιδεωδώς, του ιδιωτικού τομέα (έμποροι, επιχειρήσεις, πωλητές και επισκευαστές ποδηλάτων).

Ένα από τα καθήκοντα του συντονιστή στον τομέα του ποδηλάτου πρέπει ασφαλώς να είναι ο εντοπισμός όλων των δυνατών πηγών επιχορήγησης από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.
Ορισμένα κονδύλια ανοίγουν μερικές φορές απροσδόκητες προοπτικές για την ανάπτυξη της πολιτικής υπέρ του ποδηλάτου. Ασφαλώς προτεραιότητα δίδεται στις επενδύσεις για χωροταξικές ρυθμίσεις. Ωστόσο, πολλές πηγές επιχορήγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις υπόλοιπες πτυχές μιας ολοκληρωμένης πολιτικής υπέρ του ποδηλάτου (εκπαίδευση και ενημέρωση/ενθάρρυνση): έτσι, προγράμματα σχετικά με το ποδήλατο μπορούν να επιχορηγούνται στα πλαίσια εθνικών ή περιφερειακών πολιτικών στους τομείς της ασφάλειας,  της εκπαίδευσης, της νεότητας, του αθλητισμού, της υγείας, της ψυχαγωγίας, του τουρισμού, του περιβάλλοντος, της ανάπλασης των πόλεων, της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, της απασχόλησης των ανέργων (για παράδειγμα, αποστολές έρευνας) ή της δημιουργίας θέσεων εργασίας.*

Για τους παραπάνω λόγους, προτείνουμε τον ορισμό ενός υπευθύνου  για το ποδήλατο στο δήμο μας, με δυνατότητα παρακολούθησης των πολιτικών / προγραμμάτων καθώς και τη διαρκή συνεργασία του με συγκοινωνιολόγο καταρτισμένο σε θέματα ποδηλάτου.


ΠΟΔΗΛΑΤ-ισσΕΣ ΠΧ