Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies όπως αυτή περιγράφεται στην πολιτική των cookies.
 για Νewsletter    

Εκτύπωση

Ο αναπτυξιακός ρόλος των αιρετών. Της Ελένης Ευαγγελοπούλου

on .

evaggelopoulou

Όλες οι εκθέσεις για την ελληνική οικονομία τον τελευταίο μισόν αιώνα καταλήγουν σε μια κοινή διαπίστωση: ο βασικότερος ανασταλτικός παράγων για την επίτευξη υψηλών ρυθμών  ανάπτυξης, οικονομικής και κοινωνικής, είναι οι διαρθρωτικές ανεπάρκειες του δημόσιου τομέα. Παρά την εισροή πόρων από την Ευρωπαϊκή Ενωση και παρά τα βήματα προς την οικονομική και κοινωνική σύγκλιση  με τα ανεπτυγμένα κράτη-μέλη, σχεδόν οι μισές περιφέρειες της χώρας μας έχουν ΑΕΠ  κάτω του 75% σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Ενδοπεριφερειακές ανισότητες δεν υπάρχουν μόνο σε περιοχές της χώρας μας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά και σε αστικά κέντρα. Την τελευταία τριετία, ιδιαιτέρως, λόγω της οικονομικής κρίσης, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό και μικρών δήμων, κυρίως στην πρόσβαση των πολιτών σε κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες.

Στο νέο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης ο ρόλος των αιρετών οργάνων εμφανίζεται ιδιαίτερα ενισχυμένος, κυρίως στο πεδίο της τοπικής ανάπτυξης. Αν ο ρόλος των αιρετών στο πεδίο της κοινωνικής συνοχής είχε στόχο την αναχαίτιση των συνεπειών της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης σε πρώτη φάση, είναι πλέον απαραίτητος ο σχεδιασμός ,η διαμόρφωση και η υλοποίηση πρωτοβουλιών που θα οδηγήσουν σε ένα νέο αναπτυξιακό ξεκίνημα. Η τοπική ανάπτυξη είναι μια διαδικασία που απαιτεί ισχυρή ηγεσία για την παρακίνηση του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού. Απαιτεί επίσης και αιρετούς συμβούλους με υψηλό επίπεδο γνώσεων και ανάλογη εμπειρία ώστε να συνθέσουν επί μέρους αιτήματα και πρωτοβουλίες σε ένα συνολικό αναπτυξιακό πρόγραμμα.

Δράσεις τύπου κοινωνικής πρόνοιας ( κοινωνικό παντοπωλείο, ιματιοθήκη, φροντιστήριο) στηρίζουν αδύναμες ομάδες πολιτών αλλά δεν αποτελούν αφετηρία για την διαμόρφωση ενός συνολικού αναπτυξιακού οράματος. Παράλληλα προς τις εκδηλώσεις για την ενίσχυση του κοινωνικού  παντοπωλείου ο Δήμος μας θα έπρεπε να έχει καταγράψει τη σύνθεση του πληθυσμού σε κάθε δημοτική ενότητα, τις εισοδηματικές κατηγορίες, τα ποσοστά ανεργίας, τα ηλικιακά χαρακτηριστικά και τις τάσεις, να έχει αναλύσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα    και μειονεκτήματα της περιοχής ώστε να διαμορφώσει εκείνες τις πολιτικές λειτουργίες που απαιτεί η ευρύτερη συνεργασία με τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς. Εγινε ανάλυση και αποτίμηση των παραγόντων ανάπτυξης στον Δήμο μας ώστε να δημιουργηθούν δυνατότητες συνεργασίας και συνέργειας με άλλους ΟΤΑ και με την Περιφέρεια για την προώθηση τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων; Αντλήθηκαν κονδύλια από ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής;

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου διαμορφώθηκε από το 2011 και κάλυψε το σύνολο των δράσεων τοπικής ανάπτυξης και οργάνωσης υπηρεσιών σε επίπεδο θεωρητικό. Εφαρμόσθηκε; Και σε τι ποσοστό; Υπήρξε συστηματική προσπάθεια ενσωμάτωσης επί μέρους δράσεων του Δήμου στον συνολικό αναπτυξιακό προγραμματισμό; Δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι πενιχρό. Ακολουθήθηκε το μοντέλο διαχείρισης της εποχής πριν από την κρίση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν λειτουργικά προβλήματα αλλά και συγκεντρωτική δομή της διοίκησης, η οποία ανέστειλε την ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. Δεν έγινε σε βάθος επανασχεδιασμός του συστήματος τοπικής διακυβέρνησης που θα οδηγούσε στην  αναβαθμισμένη συμμετοχή του πολίτη και στη διαβούλευση, πριν από τη λήψη αποφάσεων. Αγνοήθηκαν όμως και τα ισχυρά θεσμικά κίνητρα που παρέχει ο Ν.3852/ 2010,δηλ. το πρόγραμμα " Καλλαικράτης". Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Λήγει η θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς να έχει λειτουργήσει ο θεσμός αυτός, που ο ρόλος του είναι ελεγκτικός και διαμεσολαβητικός, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πηγή πληροφόρησης για κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με την αναπτυξιακή λειτουργία. Ένα άλλο, εξίσου σημαντικό θεσμικό κίνητρο του "Καλλικράτη", η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, λειτούργησε αλλά η διατύπωση της γνώμης της για τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου μας όπως και για άλλα ζητήματα, δεν ήλθε ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παράλληλα ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Στον Δήμο μας υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία. Τα ονόματα του Περικλή και του Αλεξάνδρου Παπάγου,ο Υμηττός στην περιβαλλοντική και ιστορική του διάσταση,το festival, αθλητικές δράσεις όπως ο Δρόμος Βουνού αλλά και η δημιουργία ενός Μουσείου Πόλης αποτελούν παραδείγματα για τις δυνατότητες διαμόρφωσης αναπτυξιακού οράματος ,το οποίο οι αιρετοί οφείλουμε να μεταδώσουμε στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας. Είναι ευνόητο οτι μια ανάλογη διαδικασία απαιτεί, κυρίως, την ευαισθητοποίηση των δημοτών και των κατοίκων, την προσπάθεια εξισορρόπησης επί μέρους αιτημάτων με τους αντίστοιχους διαθέσιμους πόρους του Δήμου, τον συντονισμό με άλλες δημοτικές τομεακές πολιτικές και την ενσωμάτωση επί μέρους δράσεων στο συνολικό αναπτυξιακό πρόγραμμα. Απαιτεί επίσης ειδικά προσόντα και των αιρετών και των υποστηρικτικών υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως όμως απαιτεί διάθεση και δυνατότητα καινοτομίας.

Η Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Παπάγου-Χολαργού και ο υποψήφιος Δήμαρχος Κώστας-Πολυχρόνης Τίγκας έχουν δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην τοπική ανάπτυξη καθώς και στην ενίσχυση των θεσμών της συμμετοχής των πολιτών, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο του προγράμματος της επόμενης πενταετίας. Για όλους εμάς ο ρόλος των αιρετών στον κρίσιμο τομέα της τοπικής ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα σημαντικός διότι θεωρούμε οτι αποτελούν τον κύριο θεσμικό παράγοντα διασύνδεσης των προτιμήσεων της τοπικής κοινωνίας με την λειτουργία της Δημοτικής Αρχής ,για καλλίτερη κοινωνική διοίκηση και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Ελένη Ευαγγελοπούλου

Δημοτική Σύμβουλος Παπάγου-Χολαργού

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με την Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Παπάγου-Χολαργού του Κώστα-Πολυχρόνη Τίγκα